nieuws

Opkomst onverzekerde zzp’er ‘uitdaging’ voor sociale zekerheid

Financiële planning 1448

Als niet iedereen meebetaalt rijst de vraag of we op termijn nog wel het sociale zekerheidstelsel betaalbaar en effectief kunnen houden. Dit stelt prof. dr. Daniël van Vuuren in zijn oratie die hij morgen zal uitspreken bij het aanvaarden van de leerstoel ‘Sociale Zekerheid en Economie’ aan de Universiteit van Tilburg. Volgens Van Vuuren verdient de verzekeringsfunctie meer aandacht.

Opkomst onverzekerde zzp’er ‘uitdaging’ voor sociale zekerheid

Van Vuuren (foto) laat in zijn rede zien dat sociale zekerheid onzekerheden wegneemt uit de bevolking. Dit gebeurt volgens hem echter niet altijd op de plaatsen waar dit het hardste nodig is. “De verzekeringsfunctie verdient dus meer aandacht”, aldus Van Vuuren, hoofd van de sector Publieke Financiën van het Centraal Planbureau (CPB).

Kwetsbare groepen

Het huidige stelsel weet een aantal kwetsbare groepen in de samenleving minder effectief te bereiken stelt Van Vuuren. “Groepen zzp’ers en werknemers met een tijdelijk contract staan bloot aan relatief grote risico’s, de armoede onder kinderen is relatief hoog en langer doorwerken brengt voor sommige groepen nieuwe arbeidsmarktrisico’s met zich mee. Aan de andere kant zijn werkenden met een sterke arbeidsmarktpositie – dit zijn vaak de hoger opgeleiden met een vaste aanstelling – misschien wel meer beschermd en verzekerd dan nodig.”

Risico’s delen

Verzekeren heeft volgens Van Vuuren vooral zin als we risico’s met elkaar delen. “Als niet iedereen deelt in de risico’s, dan rijst op termijn de vraag of we de verzekering betaalbaar en effectief kunnen houden. De opkomst van de zzp’er, die in de regel niet meedeelt in werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s, is daarom een uitdaging.”

Ervaring in Amerika

Volgens Van Vuren is er op dit moment nog te weinig kennis om de vraag te beantwoorden op welke plaatsen in de samenleving we verzekering willen bieden. Hij wijst op ervaring in de Verenigde Staten met de vertaling van empirische onderzoeksresultaten naar het beste ontwerp voor de sociale zekerheid. Dergelijk onderzoek zou volgens hem moet ook voor Nederland moeten plaatsvinden.

Reageer op dit artikel