nieuws

Kifid houdt loket Rentederivaten MKB jaar langer open

Financiële planning 733

Mkb’ers krijgen een jaar langer de tijd om klachten in te dienen over rentederivaten. Kifid houdt het loket Rentederivaten MKB open tot 1 januari 2019. In de afgelopen twee jaar heeft het klachteninstituut 47 klachten over rentederivaten afgesloten. Er zijn nog 36 in behandeling.

Kifid houdt loket Rentederivaten MKB jaar langer open

Ondernemers die zich met een rentederivaat wilden indekken tegen een stijging van de rente op hun kredieten kwamen in financiële problemen toen de rente juist daalde. Die risico’s waren niet altijd duidelijk bij de verkoop van de producten. Daarom opende Kifid op 1 januari 2015 het tijdelijke loket Rentederivaten MKB. In totaal hebben 80 gedupeerde ondernemers zich afgelopen jaren bij het instituut gemeld.

36 klachten in behandeling

De Geschillencommissie Rentederivaten heeft op dit moment nog 36 klachten in behandeling. De meeste hiervan zijn ‘aangehouden’ klachten. De mkb-ondernemer is dan nog in afwachting van het aanbod dat de bank moet doen binnen het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Als dit herstelvoorstel niet leidt tot overeenstemming tussen bank en ondernemer, dan kan die laatste het geschil voorleggen aan het derivatenloket van Kifid. Ook kan de mkb’er een gang naar de rechter overwegen.

21 schikkingen

Voor 21 ondernemers heeft Kifid tot nu toe een bemiddelingsresultaat bereikt. In deze klachten hebben bank en ondernemer samen alsnog een oplossing gevonden. In elf klachten heeft de Geschillencommissie Rentederivaten een uitspraak gedaan. Tegen enkele uitspraken is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep. Vier ondernemers hebben hun klacht tussentijds ingetrokken.

Het loket Rentederivaten MKB behandelt alleen klachten van kleinzakelijke ondernemers: bedrijven met maximaal 50 werknemers en een omzet van minder dan € 10 miljoen. De klacht moet betrekking hebben op een rentederivaat afgesloten bij ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Reaal of Van Lanschot. Deze banken binden zich aan de uitspraken van Kifid.

Vertraging

Eerder deze maand maakte toezichthouder AFM bekend dat de uitvoering van het herstelkader rentederivaten opnieuw vertraging heeft opgelopen. Die vertraging heeft vooral te maken met automatiseringsproblemen bij een aantal banken. Een groot deel van de mkb’ers krijgt op aandringen van de AFM voor het einde van dit jaar een voorschot aangeboden.

Reageer op dit artikel