nieuws

Nieuwe WOZ-waarden: huis in hoofdstad nog nooit zoveel waard

Financiële planning 1423

Nieuwe WOZ-waarden: huis in hoofdstad nog nooit zoveel waard

De gemiddelde WOZ-waarde van huizen is opnieuw gestegen. Met peildatum 1 januari 2017 bedraagt de WOZ-waarde gemiddeld 216.000 euro, een stijging van 3,3% ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Amsterdam spande de kroon met een woningwaardegroei van bijna 15% in het afgelopen jaar. Nog nooit waren woningen in onze hoofdstad zoveel waard. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 253 duizend euro per woning (2016) naar 290 duizend euro per woning (2017). Dat is ruim 11% boven het hoogste niveau van 2010. Ook in de gemeente Utrecht en het nabijgelegen Houten en de gemeenten rond Amsterdam nam de gemiddelde woningwaarde fors toe.

Grootste stijging in Noord-Holland

In Noord-Holland steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 8% tot 259.000 euro, de hoogste stijging van alle provincies. In 2016 was de woningwaarde nog het hoogst in de provincie Utrecht. De provincie Groningen heeft met 157.000 euro per woning de laagste gemiddelde WOZ-waarde. Wel steeg de woningwaarde ook in Groningen, al was die met 1,3% het laagst van alle provincies.

WOZ-waarde volgt huizenprijs

De WOZ-waarde, die onder meer van invloed is bij de bepaling van het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting, volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen die op 1 januari van een jaar aanwezig zijn in de woningvoorraad worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De huizenprijzen stijgen al wat langer, terwijl de WOZ-waarde sinds 2016 een stijging laat zien. De WOZ-waarde van woningen ligt nog wel bijna 11% onder het niveau van 2010.

Ook huurwoningen meegenomen

De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen lopen niet synchroon. Naast het effect van de taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde alle woningen in de woningvoorraad meegenomen, dus ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een positief effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

 

Reageer op dit artikel