nieuws

Verbond komt met alternatief voor kabinetsplannen loondoorbetaling

Financiële planning 1563

Verbond komt met alternatief voor kabinetsplannen loondoorbetaling

Het Verbond van Verzekeraars heeft zich verbaasd over het voorzichtige enthousiasme waarmee het voorstel uit het Regeerakkoord om het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte te collectiviseren bij sommige partijen is ontvangen. De koepel van verzekeraars komt met een tegenvoorstel dat bij insiders al bekend zou zijn.

In het Regeerakkoord is voor kleine werkgevers (tot 25 medewerkers) besloten dat de loondoorbetalingsperiode wordt verkort van twee naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

Niet te spreken over voorstel

Het Verbond is niet te spreken over dit voorstel. “Je bereikt er niks mee”, zei Jos Baeten vanochtend namens het Verbond tijdens een mediabijeenkomst over het regeerakkoord. “In het tweede jaar is sprake van een collectieve pot. Daar moet je dus ook gewoon premie voor betalen. En de werkgever die het goed deed en zijn werknemer snel weer aan het werk heeft geholpen wordt feitelijk benadeeld. Ook is het onduidelijk voor werknemers, want die vallen na een jaar ineens in een ander traject. Zo’n knip bevordert de re-integratie niet en dat leidt weer tot hogere lasten.” Bovendien, zo voegde David Knibbe toe, moet de werkgever na die twee losse jaren vervolgens weer kiezen tussen UWV en privaat in het kader van de WGA. “Dat wordt een heel rommelige keten.” Baeten vatte kernachtig samen: “Het plan uit het akkoord is dus een dode mus.”

Wetswijziging nodig

Het Verbond heeft samen met VNO-NCW een ándere lijn uitgewerkt waarbij de verzekeraar na drie maanden de uitvoering van de re-integratie van de (kleine) werkgever overneemt. Er is daarvoor wel een wetswijziging nodig die regelt dat de verzekeraar rechtstreeks kan schakelen met de werknemer. Volgens het Verbond heeft nu al 85 procent van de kleine werkgevers een verzuimverzekering. Het neerleggen van de re-integratie inspanningen bij de verzekeraar leidt volgens het Verbond niet tot een veel hogere premie. Verzekeraars kunnen immers expertise toevoegen in de uitvoering van verantwoordelijkheden die nu formeel bij werkgevers liggen. David Knibbe zei: “Zo neemt een verzekeraar het helemaal over voor de duur van twee jaar. De meeste kosten van re-integratie worden in het eerste jaar gemaakt. Dit is dus een veel logischer traject.”

Reageer op dit artikel