nieuws

VEH overspoeld met boze reacties huiseigenaren over regeerakkoord

Financiële planning 11584

VEH overspoeld met boze reacties huiseigenaren over regeerakkoord

Vereniging Eigen Huis (VEH) meldt dat ze wordt overspoeld met boze en bezorgde reacties van leden over het aangekondigde regeerakkoord. De vereniging heeft gisteren een brandbrief gestuurd aan de Kamerleden. “Het afbouwen van de wet-Hillen betekent een breuk met het beleid om huiseigenaren te stimuleren om hun hypotheek geleidelijk af te lossen. Aflossen kan door het schrappen van de wet-Hillen zelfs fiscaal onverstandig worden”, zo meldt de VEH in de brief.

“Voor veel mensen die hun hypotheek grotendeels of geheel hebben afgelost dreigen forse lastenverzwaringen. Zij voelen zich bedrogen door de overheid die aflossen stimuleerde met lagere belastingen”, aldus VEH.

Hypothecair onder water

De maatregelen in het aangekondigde regeerakkoord treffen volgens VEH vooral huiseigenaren met een kleine of afgeloste hypotheek (vaak ouderen en eigenaren met een hoger inkomen) en mensen die voor de crisis een woning hebben gekocht en de toen geldende adviezen hebben opgevolgd om maximaal gebruik te maken van de leen- en fiscale mogelijkheden. Velen van hen staan volgens de vereniging nu hypothecair onder water.

Boos en bedrogen

“Huiseigenaren maken zich in het bijzonder boos over de onbetrouwbaarheid van de overheid, die hen nu met forse lastenverzwaringen dreigt te treffen. Ook diegenen die naar de overheid hebben geluisterd en hun hypotheek grotendeels of geheel hebben afgelost. Zij voelen zich bedrogen door de aangekondigde belastingmaatregelen”, zo valt te lezen in de brief van VEH.

Wet Hillen

Volgens VEH betekent het afbouwen van de wet-Hillen een breuk met het beleid om huiseigenaren te stimuleren om hun hypotheek geleidelijk af te lossen. “Aflossen kan door het schrappen van de wet-Hillen zelfs fiscaal onverstandig worden. De maatregel treft juist mensen die er verstandig aan dachten te doen om de aflossing van hun hypotheek met spaargeld te bespoedigen.”

Niet beloond maar gestraft

Huiseigenaren worden volgens VEH niet beloond maar gestraft. “Naar schatting 1 miljoen mensen met een geringe of afgeloste hypotheek gaan per saldo belasting betalen over hun eigen woning. Naar verluidt gaat het om een lastenverzwaring van 1 miljard euro. Vooral ouderen met een bescheiden pensioen en een woning met inmiddels een hoge woz-waarde zullen financieel hard worden geraakt. Hun veronderstelde vermogen zit niet in inkomen of spaargeld, maar vast in stenen.”

‘Villatax’

Over de hypotheekaftrek, die volgens uitgelekte berichten versneld wordt afgebouwd naar 37%, schrijft VEH: “Dat resulteert in een forse lastenverzwaring voor huiseigenaren, vooral voor mensen met een relatief hoog inkomen, hoge hypotheken en met hoge rentelasten. Het is een misverstand te veronderstellen dat mensen met een hoger inkomen lastenverzwaringen gemakkelijk kunnen opbrengen. Als er maximaal is geleend, blijft er weinig ruimte over om nieuwe lasten op te vangen.” VEH vervolgt: “Een compensatie door verlaging van het percentage eigenwoningforfait van 0,75% naar 0,60% en de aanpassing van de belastingschijven zal naar verwachting voor een grote groep de lastenverzwaring bij lange na niet kunnen compenseren. Vreemd is het extra hoge eigenwoningforfaittarief van 2,35% niet wordt verlaagd. Deze ‘villatax’ voor woningen met een waarde boven de 1 miljoen werd als een crisismaatregel ingevoerd.”

Na alle ophef over de herinvoering van een belasting op een eigen woning zonder hypotheek, heeft de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een paar uur geleden besloten de maatregel aan te passen. Premier Mark Rutte gaf dit na de presentatie van het regeerakkoord aan. Lees hier meer over deze aanpassing.

Reageer op dit artikel