nieuws

Minister wil hypotheekverstrekker niet verplichten tot maatwerk voor ouderen

Financiële planning 4186

Minister wil hypotheekverstrekker niet verplichten tot maatwerk voor ouderen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken belooft de Tweede Kamer goed in de gaten te houden of kredietverstrekkers hun acceptatiebeleid voor senioren aanpassen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij ziet er echter niets in de AFM te laten toetsen of banken terecht afzien van de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden. Kredietverstrekkers kunnen niet worden verplicht tot het leveren van maatwerk, schrijft hij. Het zou bovendien tot hogere kosten leiden voor klanten.

Plasterk reageert hiermee op Kamervragen van CDA-politicus Erik Ronnes over problemen die ouderen hebben bij het sluiten van hun hypotheek. Senioren zouden vastlopen in een oerwoud van regels als ze willen verhuizen of hun huis willen verbouwen. De demissionair minister schrijft dat ten minste één kredietverstrekker het acceptatiebeleid voor senioren al heeft aangepast. Dat is gebeurd naar aanleiding van verduidelijkingen van de AFM en de uitkomsten van het platform maatwerk dat knelpunten onderzocht.

Platform maatwerk

De minister antwoordt Ronnes dat hij de komende periode wil monitoren hoe resultaten uit het platform maatwerk worden vertaald naar de praktijk. In toekomstige bijeenkomsten van het platform zal het effect van de gekozen oplossingen worden besproken. Plasterk geeft aan dat sommige kredietverstrekkers in het verleden onzeker waren of hun onderbouwing voor maatwerk voldoende was. Volgens hem vinden hypotheekadviseurs en geldverstrekkers de verduidelijkingen van de AFM “goed werkbaar”.

Prikkel

Het CDA-Kamerlid wilde ook van de minister weten of de AFM toetst of banken terecht afzien van de mogelijkheid tot maatwerk. Ronnes opperde dat zo’n maatregel kredietverstrekkers zou kunnen prikkelen maatwerk te leveren. Plasterk neemt dat voorstel niet van hem over. Hij wijst erop dat de AFM toeziet op de verplichting die geldverstrekkers hebben om overkreditering te voorkomen. Een plicht tot maatwerk ziet hij niet zitten.

Hogere kosten

“Er bestaat geen verplichting voor kredietverstrekkers om krediet te verstrekken of gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheden in de Regeling hypothecair krediet”, aldus Plasterk in zijn nadagen als minister. “Aanbieders hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid om te beoordelen of kredietverlening aan een consument verantwoord is en zij kunnen om verschillende redenen besluiten om af te zien van maatwerk. Zo zijn er kredietverstrekkers die de hypotheekverstrekking sterk gestandaardiseerd hebben wat kan leiden tot lagere kosten voor de consument, maar ook het aanbieden van maatwerk lastiger maakt. Een verplichting tot maatwerk zal bij aanbieders weer leiden tot hogere kosten die doorberekend worden aan de consument.”

Reageer op dit artikel