nieuws

Knibbe (NN): ‘Voorstel loondoorbetaling belemmert re-integratie’

Financiële planning 1337

Knibbe (NN): ‘Voorstel loondoorbetaling belemmert re-integratie’

De beperking van de de loondoorbetaling zoals voorgesteld in het Regeerakkoord belemmert de re-integratie en leidt tot verzwaring van de daadwerkelijke werkgeverslasten en hogere verzuimcijfers en WIA-instroom. Dit stelt David Knibbe, CEO van Nationale-Nederlanden. Meer te spreken is Knibbe over de stappen die de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil zetten richting een nieuwe pensioenstelsel. 

Het is volgens NN goed als de nieuwe regering zich samen met de werkgevers bewust is van de effecten van de keuzes die het nieuwe kabinet maakt ten aanzien van Loondoorbetaling en WIA. Nationale-Nederlanden biedt de nieuwe minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken graag aan bij te dragen aan oplossingen voor Loondoorbetaling die de last voor werkgevers kunnen verlichten, “zonder dat we een negatief effect zien in de verzuimcijfers en WIA-lasten”, aldus Knibbe.

Uniforme premie tweede jaar

Het huidige loondoorbetalingstelsel heeft volgens Knibbe geleid tot zowel lager verzuim en arbeidsongeschiktheid, als tot duurzame inzetbaarheid van werknemers. “Door een collectieve, uniforme premie in het tweede jaar valt een prikkel voor bedrijven weg om zich in te spannen voor de re-integratie van hun werknemers en zo hun premie laag te houden. Een collectieve premie wordt immers gebaseerd op het risico van de hele groep. Ook het Centraal Planbureau heeft in 2015 geconstateerd dat het doorsnijden van de band tussen werkgever en werknemer in het tweede ziektejaar de kans op effectieve re-integratie vermindert. Je kunt er dan ook je vraagtekens bij zetten of dit een gunstige maatregel is voor (alle) werkgevers. Dit, terwijl er wel oplossingen voorhanden zijn die het karakter van het stelsel en de juiste re-integratieprikkels hierin in stand houden.”

Serieuze stappen pensioenstelsel

Meer content is Knibbe met tijdspad dat in het Regeerakkoord is neergezet voor een nieuw pensioenstelsel. “Hiermee zet het kabinet de toon en straalt het uit dat het serieuze stappen wil zetten. Het kabinet wil hervormingen samen met de sociale partners vormgeven. Wel zou Nationale-Nederlanden graag zien dat het kabinet actie onderneemt als mocht blijken dat er te weinig voortgang wordt gemaakt. Iedereen moet immers in staat zijn om een adequaat pensioen te kunnen opbouwen.”

Afschaffing doorsneepremie

Volgens Knibbe zou Nederland het beste kunnen overstappen op een pensioenstelsel op basis van persoonlijk pensioenvermogen en afschaffing van de doorsneepremie, zoals de regering voorstelt. “Momenteel betalen jongeren relatief gezien veel en dragen daardoor teveel bij aan de opbouw van het pensioen van ouderen. Een vrije keuze voor een pensioenuitvoerder voor de werkgever zou tevens passend zijn. Arbeid verandert fundamenteel, beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan onder andere door technologische ontwikkelingen. Vrije keuze sluit, samen met persoonlijk pensioen aan bij een maatschappij die vergrijst, individualiseert en behoefte heeft aan transparantie.”

Anonieme collectieve buffer

Knibbe vindt het jammer dat het kabinet in de voorstellen ook ruimte biedt voor een nieuwe anonieme collectieve buffer. “We begrijpen dat bepaalde risico’s collectief gedeeld moeten worden. Maar een stelsel waar sprake is van nieuwe anonieme collectieve buffers, waarvan niet duidelijk is wie nu waar recht op heeft, en met potentieel nieuwe intergenerationele risicodeling past niet goed bij persoonlijk pensioen. Het introduceert opnieuw een element dat de transparantie en vertrouwen in het stelsel kan ondermijnen. Wij denken dat het delen van risico’s ook anders, duidelijker kan.”

Reageer op dit artikel