nieuws

Intermediairs boos over mislopen provisie na overname Allianz-portefeuille door BND

Financiële planning 6047

Intermediairs boos over mislopen provisie na overname Allianz-portefeuille door BND

Levensverzekeraar Brand New Day (BND) nam in juli de bankactiviteiten van Allianz Nederland over en betrad daarmee de markt als pensioenbank. Allianz betaalde vóór de overname doorlopende provisie uit op de producten uit deze portefeuille aan tussenpersonen. Tussenpersonen zijn nu boos omdat ze sinds de overname noch van Allianz, noch van BND provisie ontvangen.

Zolang klanten nog beleggen in Allianzfondsen zouden de betreffende adviseurs hun provisie behouden, zo beloofde Allianz. Dat zou alleen veranderen als Brand New Day de klanten zou converteren naar BND-beleggingsfondsen. En dat is precies wat op grote schaal gebeurde: klanten werden door Brand New Day omgezet naar BND-fondsen. BND beroept zich vervolgens op het provisieverbod en keert niet langer uit. Tussenpersonen zijn daar boos over. CFD-voorzitter Edwin Herdink zegt dat een aantal zich bij hem heeft gemeld.

Het gaat om serieus geld

Herdink: “Adviseurs vertellen ons dat ze inkomsten mislopen. Het gaat om serieuze bedragen van €2000/€3000 per maand. Er bestaat veel onduidelijkheid bij de adviseurs omdat er volgens hen niet goed over is gecommuniceerd.” Herdink schat dat het om een redelijk grote groep adviseurs gaat die door de overgang provisie mislopen, maar gaat dit nader uitzoeken. “We doen eerst die inventarisatie waarbij we kijken naar het belang van de tussenpersonen. We bekijken hoe groot het probleem is en daarna kijken we naar de eventuele juridische mogelijkheden. Het is de vraag of hier sprake is van behoorlijk bestuur. Als je als partner je hebt ingezet voor jouw relaties en je hebt de beleggingen op vertrouwen bij Allianz gestald, dan wil je hierover wel worden geïnformeerd. Het is een serieuze zaak, het gaat om serieuze belangen en om serieus geld.”

Wet laat het niet toe

Volgens Kalo Bagijn, één van de oprichters van Brand New Day, kan BND wettelijk gezien de provisie niet uitkeren. “Als de wet het ons zou toelaten, dan zouden we het doen. Doorlopende provisie op het spaargeld is wel mogelijk en dat geld blijven wij dan ook gewoon uitkeren.”

Bagijn meldt dat eind 2016 de advieskantoren door Allianz Nederland Asset Management (ANAM) geïnformeerd zijn over het feit dat zij, onder andere vanwege een verwachte overname van haar bancaire activiteiten, bepaalde activiteiten van ANAM af ging splitsen. Dit leidde volgens hem er toe dat sinds de afsplitsing niet ANAM maar een nieuw opgerichte vennootschap (Allianz Fund Administration and Management – AFAM) optreedt als statutair bestuurder van het Allianz paraplufonds, waarbij deze vennootschap de provisieverplichtingen voor de doorlopende provisie beleggingen van ANAM in relatie tot tussenpersonen heeft overgenomen.

Beheer

BND heeft eigen beleggingsfondsen. Bagijn vertelt dat na de conversie van de ANAM-beleggingsrekeningen naar de systemen van BND klanten beleggen in de BND fondsen. Hierdoor worden er volgens hem vanaf dat moment geen beleggingsdiensten meer verleend aan de subfondsen van het Allianz Paraplufonds en zal AFAM de betaling van de doorlopende provisie beleggingen stopzetten. Hij benadrukt dat BND alleen de bancaire activiteiten van ANAM heeft overgenomen en niet het beheer van het Allianz paraplufonds en/of daarmee samenhangende provisieverplichtingen van ANAM (het huidige AFAM). Bagijn benadrukt dat het kostenvoordeel van het wegvallen van de provisie niet bij BND achterblijft, maar voor 100% wordt doorgegeven aan de klant.

BND heeft volgens Bagijn onderzocht of zij mogelijkheden heeft om met tussenpersonen afspraken te maken over doorlopende provisie op beleggingen vanaf het moment dat de klanten een nieuwe beleggingsrekening bij BND Bank hebben gekregen. Het provisieverbod verbiedt volgens Bagijn een beleggingsonderneming als BND Bank om provisie te verschaffen met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten in rechten van deelneming.

Rechten en verplichtingen

Hoofd communicatie van Allianz Benelux N.V., Paul Möller, meldt het volgende: “In juli 2017 zijn de bancaire activiteiten en de beleggersrekeningen verkocht aan Brand New Day, inclusief alle daarbij behorende rechten en verplichtingen richting tussenpersonen.” Hij vervolgt:  “Allianz Nederland Asset Management gaat sinds de verkoop in juli 2017 verder onder de naam Brand New Day Bank. Op verzoek van Brand New Day is het informeren van de klanten en consumenten over de verkoop door Brand New Day gedaan.”

Möller geeft daarbij ook aan: “Brand New Day wilde zich hiermee tegelijkertijd uitgebreid introduceren richting klanten. Adviseurs zijn al in september 2016 per brief geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van Allianz Nederland Asset Management. In juli zijn de adviseurs per brief nader geïnformeerd over de verkoop. Contractuele afspraken met adviseurs over provisies zijn met de verkoop mee overgegaan naar Brand New Day.”

Over de verplichtingen rondom de doorlopende provisie beleggingen zegt Möller:  “De verplichting om de doorlopende provisie op beleggingen aan adviseurs te voldoen, ligt echter niet bij Brand New Day, maar bij de bestuurder van Allianz Paraplufonds, die adviseurs namens Allianz Paraplufonds betaalt over het door klanten via een beleggersrekening aangehouden vermogen in Allianz Paraplufonds. De bestuurder van Allianz Paraplufonds blijft voldoen aan de contractuele afspraak om deze provisie te betalen zolang klanten beleggen in Allianz Paraplufonds.”

Omslagpunt

Er is volgens Möller wel een omslagpunt: “Als Brand New Day Bank haar klanten omzet van Allianz Paraplufonds naar Brand New Day beleggingsfondsen, of als de beleggingen van klanten in de fondsen van Allianz Paraplufonds anderszins worden beëindigd, dan vervalt daarmee de grondslag voor de betaling van deze provisie en wordt de doorlopende provisie op beleggingen niet langer betaald.”

Reageer op dit artikel