nieuws

Flinke uitdaging voor verzekeraars aan de activakant

Financiële planning 920

Flinke uitdaging voor verzekeraars aan de activakant

Relatief weinig verzekeraars zien beleggingsrendement als primair instrument om winstmarges op te schroeven. Dat blijkt uit een recent onderzoek onder 300 verzekeraars wereldwijd naar de kansen en bedreigingen in de verzekeringsindustrie, in opdracht van BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld.

Verzekeringsmarkten kenmerken zich door lage groei, waardoor het voor verzekeraars moeilijker wordt om hun verzekeringsproducten in prijs te verhogen, zegt Patrick Liedtke (foto) in een toelichting op het onderzoek. Hij is hoofd van de Financial Institutions Group (FIG) voor Europa, Midden-Oosten en Azië van BlackRock. “Bovendien is de activakant van de balans lang niet zo productief als vroeger, toen de rentetarieven in Europa op 5% stonden en positief bijdroegen aan winstgevendheid. De huidige, langdurend lage rentestand drukt inmiddels al jaren op de portefeuillerendementen.”

Kosten onder druk

“Wat tevens duidelijk naar voren komt uit het onderzoek is dat verzekeraars ook vanuit de kostenkant onder druk staan”, vervolgt Liedtke. “Meer dan de helft van Europese verzekeraars zegt zich daar in de afgelopen vijf jaar niet verbeterd te hebben.” Hij doelt daarmee op bedrijfskosten die omlaag moeten om direct te kunnen bijdragen aan winststabiliteit.

Een andere kostendrijver vloeit voort uit de verslechterde claimevolutie in bepaalde branches de afgelopen jaren, aldus Florus van Meijl van FIG Nederland. “Met bijvoorbeeld een stijging van medische kosten en van het aantal schadeclaims door natuurrampen.”

Van Meijl benoemt tevens het dilemma waar veel verzekeraars mee worstelen. “Kosten moeten omlaag, maar er is ook de noodzaak om te investeren in nieuwere technologieën in een veranderende wereld, waarin big data en digitalisering steeds belangrijker worden.”

Risicobeheer door diversificatie

En dan is daar Solvency II, regelgeving die weliswaar als risico wordt getypeerd door de ondervraagde verzekeraars, maar volgens Liedtke juist heeft bijgedragen op het vlak van risicobeheer. “Kapitaalallocatie wordt tegenwoordig veel beter afgestemd op de economische risico’s die verzekeraars lopen.”

Om hier ten volle van te profiteren moet er volgens hem een permanente focus zijn op risicodiversificatie. “Diversifiëring van (en binnen) beleggingscategorieën, alsook geografische spreiding, waar alles draait om risicobudgetten zo optimaal mogelijk te besteden binnen de kaders van Solvency II.”

In hun drang naar diversificatie kijken verzekeraars steeds vaker naar mogelijkheden buiten de traditionele beleggingen, zo blijkt uit het rapport. Liedtke: “Het risico-rendementsprofiel van alternatieve beleggingen kan portefeuillerendementen namelijk verhogen, waar met name in private beleggingscategorieën zoals gestructureerde leningen, infrastructureel schuldpapier en private equity hogere premies worden betaald dan voor beleggingen in beursgenoteerde effecten.”

De keerzijde van die medaille is dat de meeste alternatieven een hoger liquiditeitsrisico hebben; in publieke markten kunnen beleggers sneller en gemakkelijker, in en uit posities stappen. Maar Liedtke brengt hier de lange tijdshorizon van verzekeringsbedrijven tegen in verweer. “Met lange looptijden aan de passivakant van hun balansen, hanteren verzekeraars veelal een buy and hold strategie. Dat maakt de stap naar private beleggingen voor verzekeraars eenvoudiger, omdat dit geen grote invloed heeft op de liquiditeit.”

Prudentie

Uit het onderzoek blijkt dat naast regelgevende, ook de angst voor geopolitieke risico’s hoog staat op de lijst van ondervraagden. Liedtke: “Dat varieert van de Amerikaanse politiek, die met Trump veel volatieler is geworden, tot de Catalaanse roep om onafhankelijkheid van Spanje of, eerder, de Brexit in Groot-Brittannië.

Door beter te diversifiëren kunnen volgens hem voordelen worden verkregen door op zoek te gaan naar minder correlerende beleggingen. “Zo wordt op een intelligentere manier, met een gelijkblijvende totale risicobegroting, productiever omgegaan met risico.”

In een onzekerdere wereld ziet Liedtke verzekeraars streven naar toenemende winstgevendheid en tegelijkertijd ook grotere veerkracht tonen. “Verzekeraars zijn veel meer bezig met tegenvallende scenario’s. We zien dat – naast diversificatie – terug in het aanhouden van grotere hoeveelheden in kas dan in het verleden. Met grotere buffers dan de solvabiliteitsratio’s voorschrijven.”

Uniek gepositioneerd

Al met al staat de verzekeringsindustrie er niet slecht voor, concludeert Liedtke. “Maar er is nog veel huiswerk te doen. Verzekeraars hebben al veel gedaan om de passivakant van hun balans op orde te krijgen, maar moeten ook hun potentie aan de investeringszijde gebruiken. Als geen ander kunnen zij profiteren van de unieke positie die de verzekeringsindustrie als één van de grootste institutionele beleggers ter wereld heeft.”

“Alleen al in Europa hebben verzekeraars ongeveer 10 biljoen euro onder beheer. Dat is veel geld, waarmee veel slimmer met beleggingskansen kan worden omgegaan. Zo bezien is een paar basispunten extra rendement binnen hetzelfde risicoprofiel een zeer aanzienlijk bedrag.”

Reageer op dit artikel