nieuws

Woning met gunstig energielabel verkoopt sneller en levert meer op

Financiële planning 1275

Woning met gunstig energielabel verkoopt sneller en levert meer op

Woningeigenaren die investeren in verduurzaming door bijvoorbeeld zonnepanelen en gevelisolatie profiteren hier van bij een uiteindelijke verkoop van de woning. Desalniettemin is de huizenkoper volgens de Hypotheekshop nog maar nauwelijks met verduurzaming bezig. Vereniging Eigen Huis wees er eerder op dat ook makelaars en andere andere professionals rondom de aan- en verkoop van woningen weinig aandacht hebben voor dit onderwerp.

De Hypotheekshop constateert weliswaar dat de subsidie voor woningisolatie en energiebesparing al bijna op is maar stelt tegelijkertijd dat de meeste huizenkopers niet bezig zijn met verduurzamen van hun nieuwe woning. De keten van hypotheekwinkels verwijst daarbij naar recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De belangenorganisatie van huiseigenaren constateert ook dat duurzaamheid bij woningtransacties nog maar weinig ter sprake komt, maar wijst daarbij wel nadrukkelijk op de achterblijvende rol van makelaars en andere professionals.

Gunstig energielabel

Beide organisaties zijn het er wel over eens dat verduurzaming noodzakelijk is -voor het beperken van de CO2-uitstoot- maar ook jammer. Een gunstig energielabel is volgens De Hypotheekshop ook steeds bepalender voor de verkoopopbrengst van de woning. Uit een eerder deze week gepresenteerde studie door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg naar 62.000 woningtransacties in de eerste helft van 2017 bleek een gunstig A-label de verkoop gemiddeld met ruim 52 dagen te versnellen. De verkoop van een G-label woning vergt ruim 66 dagen langer dan gemiddeld.

Prijskorting bij ongunstig label

Eenzelfde verschil is ook te zien wanneer de verkoopprijs onder de loep wordt genomen. Ongunstige F- en G-labels gaan gepaard met een gemiddelde prijskorting van bijna € 12.000, terwijl gunstige A- en B-labels juist € 6.000 opleveren. werden ruim 62.000 woningen onderzocht die in de eerste helft van 2017 werden verkocht met energielabel.

€ 9000 extra op inkomen

De hypotheekshop wijst ook op de extra leencapaciteit die energiebesparende maatregelen op kunnen leveren. In de Tijdelijke regeling hypothecair krediet zijn twee uitzonderingen opgenomen voor energiebesparende voorzieningen. Ten eerste mag de leencapaciteit op inkomen (LTI) met maximaal € 9.000 euro worden verhoogd als dit bedrag wordt gebruikt voor het treffen van dergelijke voorzieningen, waarbij een huishoudinkomen van minimaal € 33.000 geldt.

5% extra LTV

Daarnaast kan er ook meer worden geleend boven de nu maximale LTV van 101%. Als de koper de woning wil verduurzamen, kan dit bedrag worden verhoogd tot 106% van de woningwaarde. De hoogte van een extra budget voor energiebesparende voorzieningen ter hoogte komt neer op 5% van de woningwaarde.

Geen minpunten

“Wat is er nodig om de consument bewuster te maken”, zo vraagt De Hypotheekshop zich af. “Het lijkt dus wel alsof bij het treffen van energiebesparende voorzieningen geen minpunten bestaan. Toch komen consumenten nog niet massaal in actie. Hier ligt zeker een rol voor makelaars en hypotheekadviseurs om huizenkopers (en huiseigenaren) bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn. De aankoop van een nieuwe woning is daar immers bij uitstek het geschikte moment voor.”

Verbod op asbestdaken

Daarnaast faciliteren volgens de franchiseketen, onderdeel van CMIS, nog niet alle geldverstrekkers de financiële ruimte. Ook roept de Hypotheekshop het nieuwe kabinet op snel duidelijk te verschaffen over de financiële gevolgen voor woningbezitters van de verplichte verduurzaming op grond van de internationale afspraken waaraan Nederland zich heeft verbonden, waaronder het verbond op asbestdaken dat al in 2024 zou moeten ingaan.

Reageer op dit artikel