nieuws

Verzekeraars en ziekenhuizen zwichten onder druk en starten pilot inkoop dure medicijnen

Financiële planning 938

Verzekeraars en ziekenhuizen zwichten onder druk en starten pilot inkoop dure medicijnen

Door de toenemende maatschappelijke druk hebben zorgverzekeraars en de brancheorganisatie van universitair medisch centra besloten een pilot te starten waarbij zij gezamenlijk dure medicijnen gaan inkopen. Hiermee willen zij de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen op de lange termijn behouden en de kwaliteit van de zorg waarborgen.

De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in een intentieverklaring afgesproken om met elkaar samen te werken bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Bij de voorbereiding van de samenwerking zijn ook de (vertegenwoordigers van) patiënten, medisch specialisten en ziekenhuisapothekers betrokken. ‘Wij zijn erg tevreden over deze samenwerking. Dit betekent dat er gezamenlijk beter onderhandeld kan worden met de farmaceutische industrie zodat dure geneesmiddelen nu en ook op de lange termijn beschikbaar blijven voor patiënten die hierop zijn aangewezen”, aldus Wouter Bos, bestuurslid van NFU, Willem de Boer, bestuurslid van NVZ en Ruben Wenselaar, bestuurslid van ZN.

Druk

Tegenover NOS meldt Bos: “[V]oor dure medicijnen was er nog geen goede samenwerking. De urgentie is ook lange tijd niet gevoeld. Maar inmiddels is de druk om op dit gebied het onderste uit de kan te halen, de prijzen zo laag mogelijk af te spreken, enorm toegenomen.” Begin augustus ontvingen zorgverzekeraars kritiek nadat topman Chris Oomen van verzekeraar DSW de verwachting uitsprak dat door een onverwachte tegenvaller van €400 miljoen bij de zorgverzekeraars de premie gemiddeld met €30 per jaar omhoog gaat.

Pilot

De partijen, waaronder de medisch specialisten verenigd in de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH), hebben een gemeenschappelijke pilot op de inkoop van een groep oncologische geneesmiddelen ontwikkeld om in 2018 te onderzoeken of de aanpak werkt. Het gaat om een groep geneesmiddelen in het oligopolistische segment. Dit zijn geneesmiddelen waarvan er binnen één groep meerdere middelen met een vergelijkbare werking beschikbaar zijn.

De pilot richt zich op medicijnen waar meerdere aanbieders van zijn. Woordvoerder Thomas Bakker van Zorgverzekeraars Nederland meldt tegenover NOS: “Daar gaat een Europese aanbestedingsprocedure voor lopen, waar één fabrikant uit zal rollen.” Medisch specialisten zullen volgens hem nog steeds degenen zijn die bepalen welk middel voor welke patiënt de voorkeur moet hebben. “Maar om de kosten zo laag mogelijk te krijgen, is het belangrijk om voor het voorkeursmiddel een zo laag mogelijke prijs af te spreken.”

Reageer op dit artikel