nieuws

Rechter dwingt AFM tot halveren boetes, Goedhart boos over willekeur

Financiële planning 2161

Rechter dwingt AFM tot halveren boetes, Goedhart boos over willekeur

De AFM houdt zich niet aan haar eigen boetebeleid. Tot dat oordeel kwam het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vorige week in een zaak die was aangespannen door een aanbieder van flitskrediet. Volgens vemeend kredietbemiddelaar Rob Goedhart toont de uitspraak vooral aan dat de AFM alleen op kleine vissen aast.

Het Financieele Dagblad bericht vandaag over de kwestie. Hierbij draait het om een kredietbemiddelaar die eind 2014 werd beboet met € 300.000 voor bemiddelen in flitskrediet zonder de benodigde vergunning. Ook de feitelijk leidinggevende kreeg een boete -van € 200.000- opgelegd.

Niet correct berekend

Het CBb besloot de boetes vorige week te halveren omdat het eigen vermogen van de ondernemer niet correct was berekend. Daardoor had de AFM volgens het college in strijd met haar eigen regels boetes opgelegd die te hoog was voor draagkracht van het bedrijf en de leidinggevende.

Kleine partijen

In een commentaar op de uitspraak stelt voorzitter Rob Goedhart van de Stichting Geldbelangen dat deze zaak aantoont dat de AFM hoofdzakelijk kleine partijen aanpakt. Hij refereert daarmee ook aan de waarschuwing die hij vorig jaar kreeg omdat hij zonder vergunning zou hebben bemiddeld voor klanten die een een woekerkrediet bij Interbank hadden lopen. “De AFM gaat tot het juridische gaatje om maar aan te tonen dat Geldbelangen een tussenpersoon is. Wij kunnen helaas niet in beroep omdat we ‘slechts’ een waarschuwing hebben gekregen.”

Renteswapboete ABN Amro

Hij wijs op de pro-actieve houding die de AFM wel betrachtte bij het intrekken van een boete in de kwestie rondom de renteswaps die massaal door banken werden verkocht aan mkb-bedrijven. In het jaarverslag over 2016 meldt de AFM daarover:  “Met de publicatie van het herstelkader rentederivaten op 19 december 2016 waaraan ABN AMRO – net als ING, van Lanschot bankiers, Rabobank, SNS, Deutsche bank – deelneemt, heeft de AFM het besluit genomen een boete aan ABN AMRO in te trekken. Het betreft een boete van €750.000 van oktober 2015 wegens het overtreden van de algemene zorgplicht bij het verlenen van beleggingsdiensten aan niet-professionele MKB-ondernemingen. De omstandigheden zijn aanzienlijk gewijzigd na de boeteoplegging met de totstandkoming van het herstelkader. De AFM vindt het daarom niet meer opportuun om ABN AMRO deze boete op te leggen.”

“Dit terwijl de rentswap-ellende in veel huishoudens nog steeds voortduurt”, zo stelt een gepikeerde Goedhart vast.

Reageer op dit artikel