nieuws

Marktpartijen: ‘integrale aanpak’ startersproblematiek woningmarkt hoognodig

Financiële planning 1564

Marktpartijen: ‘integrale aanpak’ startersproblematiek woningmarkt hoognodig

Verschillende marktpartijen sporen het kabinet aan de startersproblematiek binnen de huidige woningmarkt integraal aan te pakken. Organisaties als De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM), het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) schuiven op 13 september aan bij de rondetafel van de commissie voor Wonen en Rijksdienst. Daar bespreken zij hun position papers.

Er moet een integrale aanpak komen volgens de organisaties. De financieringsmogelijkheden voor starters zijn volgens de uitgenodigde marktpartijen te gering waardoor zij nu vaak genoodzaakt zijn hun ouders mee te laten financieren bij het verkrijgen van een hypotheek.

Volgens Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM, valt de starter tussen wal en schip. In juni schreef hij hier een blog over. Jaarsma schreef onder andere: “Starters op de woningmarkt kunnen steeds moeilijker een huis kopen. Het is een van de keerzijdes van de huidige oplevende woningmarkt.” Sindsdien pleit Jaarsma voor een minister voor Bouwen in het nieuwe kabinet. “De krapte op de woningmarkt treft de starters in de steden het hardst. Uit onze analyses blijkt dat vooral het woningaanbod dat financierbaar is voor starters de afgelopen periode zeer snel is gedaald. In krappe gebieden ligt het aantal woningen waaruit een starter kan kiezen op slechts 2,6”, zo schrijft NVM in hun paper.

Helden van de woningmarkt

Alle partijen spreken over dezelfde moeilijkheden voor starters: beperkte financieringsmogelijkheden en ‘ongewenste neveneffecten van de maximale LTV financiering’, geen alternatief op de huurmarkt, een tekort aan woningen en flexibilisering van arbeidscontracten. SVn schrijft: “In 2014 waren starters voor 50% verantwoordelijk van de verkopen. Zij werden toen door de toenmalige MK-voorzitter bestempeld als de ‘helden van de woningmarkt’. In 2017 is dat nog 29,5%.” NHG spreekt van een “rem op de doorstroming” op de woningmarkt die de starters raken.

Huurprijzen van € 1.200/€ 1.400 voor 50m2

Jebber, gespecialiseerd in ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen voor starters, schuift op 13 september ook aan. Jebber meldt: “In de randstedelijke gebieden zien we (eigenaren van) locaties elkaar beconcurreren, hetgeen prijsopdrijvend werkt. Grondkosten, bouwkosten stijgen. Netto huurprijzen van € 1.200/€ 1.400 voor een appartement van 50m2 zijn niet vreemd in Utrecht en Amsterdam. Voor alleenwonende starters meestal veel te duur. Samenwonende starters betalen dit soms noodgedwongen, wanneer zij geen andere keuze hebben.” Jebber spoort het ontwikkelproces aan: “Partijen van de hele keten uit de vastgoed-/bouwbranche moeten samenwerken om nieuwbouwplannen te maken en in aanbouw te krijgen.”

Volgens VBO Makelaar laten lokale overheden andere (financiële) belangen zwaarder wegen dan die van woningzoekenden. “Bindende afspraken tussen hogere en lagere overheden zijn nodig, een minister verantwoordelijk voor de woningmarkt moet op nationaal niveau aanspreekpaar zijn voor de (nieuw)bouwproductie.”

Juist jongeren willen een koopwoning

“Juist bij jongeren is de voorkeur voor een koopwoning erg groot (meer dan 90%)” schrijft de Volksbank. “Eigen woningbezit dreigt hierdoor voor grote groepen starters onbereikbaar te worden.” De Volksbank pleit voor een verlaging van de LtV en schrijft in hun paper: “Voor 2018 is de maximale Loan to Value (LtV) bepaald op 100%. De starter zal dan voor een gemiddelde starterswoning al gauw zo’n € 8.000,- aan eigen spaargeld moeten inbrengen om de kosten koper te kunnen betalen. Deze mogen immers niet meer worden meegefinancierd. Hierbij komen dan nog de kosten van verhuizing, inrichting en eventuele verbouwing. Onze adviseurs merken in de spreekkamer vaak dat deze eigen middelen in veel gevallen simpelweg ontbreken. Een verdere verlaging van de LtV zou dit probleem nog verergeren, liet het CPB onlangs weten. De Volksbank pleit derhalve tegen verdere verlaging van de LtV.” Daarnaast pleit de Volksbank ook voor beperking of afschaffing van de overdrachtsbelasting.

Reageer op dit artikel