nieuws

Nibud: Niet BKR maar banken zelf debet aan hypotheekblokkade

Financiële planning 6727

Nibud: Niet BKR maar banken zelf debet aan hypotheekblokkade

Banken zouden zelf wat minder rigide moeten omgaan met schulden uit het verleden. Op die manier hebben aspirant huizenkopers minder last van oude BKR-noteringen. Marcel Warnaar van het Nibud poneert deze opvallende stelling op Kop-munt.nl, de blogsite van geldverstrekker Munt.

Vorige week kwam het Bureau Krediet Registratie negatief in het nieuws over de gevolgen van de nieuwe registratieregels die sinds dit jaar gelden. Ook kleine schulden vanaf € 250 moeten voortaan geregistreerd worden en deze blijven tot vijf jaar staan in het BKR-register. Het kan er toe leiden dat mensen met een tijdelijke betalingsachterstand, bijvoorbeeld bij een online retailer, niet voor een hypotheek in aanmerking komen.

Nederland minder streng

Volgens Marcel Warnaar van het Nibud wordt de zwarte piet iets te snel bij het BKR neergelegd. Op Kop-munt stelt hij: “Volgens een Europese richtlijn moet ieder land kleine kredieten registreren. In vergelijking met andere Europese landen is Nederland zelfs minder streng, omdat het hier alleen om kredieten gaat vanaf 250 euro. Dat we ook kleine kredieten registreren vind ik goed. Je wilt voorkomen dat kleine kredieten gaan ‘stapelen’.

Interne richtlijnen

Volgens Warnaar mogen banken bij de verstrekking van hypotheken wel afwijken van de BKR-registratie. “De BKR-registratie is geen oordeel of je wel of geen andere leningen mag krijgen. De hypotheekverstrekker beoordeelt dat zelf naar aanleiding van de registratie. Blijkbaar zit het in de interne richtlijnen van de hypotheekverstrekker ingebakken dat ook kleine afbetaalde schulden uit het verleden reden kunnen zijn om een hypotheekaanvraag af te wijzen. Het is maar de vraag of een dergelijk ‘automatisme’ nog zo verstandig is.”

Klant beter helpen

Volgens Warnaar zouden hypotheekverstrekkers meer verschil kunnen maken tussen achterstanden die er nu zijn en die er in het verleden waren. “Dat je bij huidige betalingsachterstanden een hypotheek weigert is begrijpelijk. Maar bij kleine betalingsachterstanden van jaren terug kunnen ze ook onderzoeken wat er aan de hand was. Duik wat dieper in de BKR-registratie en beperk je niet tot de codering. Dat kost wel wat meer tijd, waardoor de rekening voor de klant ook weer hoger kan uitpakken. Maar door iedere situatie meer op maat te bekijken, helpen hypotheekverstrekkers de klant uiteindelijk wel beter.”

Reageer op dit artikel