nieuws

H&M te laat betaald? Geen hypotheek

Financiële planning 21179

H&M te laat betaald? Geen hypotheek

De strengere schuldregistratie door het Bureau Krediet Registratie (BKR) maakt het voor mensen met kleine betalingsachterstanden uit het verleden vrijwel onmogelijk om nog een hypotheek te krijgen. Het BKR handelt hiermee in strijd met de Web bescherming persoonsgegevens stelt NRC Handelsblad. Steeds meer aspirant-kopers vechten hun notering aan, desnoods via de rechter.

NRC Handelsblad verhaalt over een gezin dat in 2014 een betalingsachterstand van € 350 opliep bij kledingbedrijf H & M. Weliswaar werd de achterstand begin 2015 ingelopen, maar toen de familie onlangs een huis wilde kopen, wierp de oude schuld bij de kledingwinkel toch een blokkade op bij het aanvragen van een hypotheek. ‘Tiel’ registreert immers vanaf  begin dit  jaar alle kredieten vanaf € 250, ook degene die in het verleden zijn verstrekt. Na aflossing blijft de negatieve registratie nog vijf jaar staan. Dit is voor veel banken een reden om geen hypotheek te verstrekken.

Persoonlijk belang

Het gezin spande een kort geding aan tegen het BKR omdat het bureau bleef volharden in de registratie, ook al had H & M aangeven de notering te willen verwijderen. De aspirant-kopers kregen gelijk van de rechter die in een spoedvonnis oordeelde ‘dat het persoonlijk belang bij verwijdering van de codering zwaarder moet wegen dan het algemene belang van BKR bij handhaving daarvan’

Subsidiariteit en proportionaliteit

Volgens NRC zijn er de afgelopen twee jaar zeker zeven rechtszaken geweest waarbij de BKR-registratie werd betwist. In vijf van de zeven gevallen moest het bureau de registratie alsnog verwijderen. De krant wijst op een arrest van de Hoge Raad uit 2011 waaruit blijkt dat op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens registratie moet voldoen aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Op grond van dit arrest zouden registraties van kleine schulden uit het het BKR-register verwijderd mogen worden.

Volgens het schuldregistratiebureau is het het aantal verwijderde BKR-registraties de afgelopen twee jaar verdrievoudigd. Registratie van kleine schulden blijft volgens het BKR echter nodig.

Reageer op dit artikel