nieuws

De Volksbank maakt reuzensprong in hypotheken

Financiële planning 2351

De Volksbank maakt reuzensprong in hypotheken

De Volksbank, moeder van onder meer SNS Bank en BLG Wonen, heeft haar hypotheekomzet in een jaar tijd enorm zien toenemen. De bank in overheidshanden verkocht in het eerste halfjaar van 2017 voor € 2,5 mrd aan nieuwe hypotheken, 67% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De Volksbank is op hypotheekgebied nu goed voor een marktaandeel van 6,8% (4,8%).

De bank rapporteerde over het eerste halfjaar wel een licht lagere nettowinst van € 177 mln, waar dat in de eerste zes maanden van 2016 nog € 181 mln was. Dit is te wijten aan incidentele posten en een lagere netto vrijval van voorzieningen voor leningen.

Nieuwe betaalrekeningen

De hypotheekportefeuille steeg het afgelopen halfjaar met € 0,4 mrd tot € 45,3 mrd (ultimo 2016: € 44,9 miljard). Het aantal betaalrekeningklanten groeide met 42.000 tot 1,37 miljoen. Gekeken naar de nieuwe productie van betaalrekeningen zag de Volksbank haar marktaandeel wel afnemen van 25% in het eerste halfjaar van 2016 naar 20% nu. De bank zag de inleg van particulier spaargeld het afgelopen halfjaar toenemen met 2% tot € 37,4 mrd, goed voor een marktaandeel van op 10,7%

Rentemarge vrijwel stabiel

De netto-rentebaten, de winst tussen de rente die de bank geeft en ontvangt, kwamen jaar op jaar 2% lager uit. De rentemarge blijft vrijwel stabiel op 1,50% . Directievoorzitter Maurice Oostendorp: “De netto rentebaten waren slechts fractioneel lager aangezien we de druk op de hypotheekrentes hebben kunnen compenseren door onze particuliere hypotheekportefeuille te laten groeien en de spaarrente licht te verlagen.”

Reageer op dit artikel