nieuws

Overwinning voor NN in grote collectieve woekerpoliszaak

Financiële planning 408

Overwinning voor NN in grote collectieve woekerpoliszaak

Verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft klanten voldoende informatie gegeven over kosten en premies van Flexibel Verzekerd Beleggen-polissen. De rechtbank Rotterdam wees woensdagmiddag alle vorderingen van Vereniging Woekerpolis.nl in een langlopende collectieve rechtszaak af. Volgens de rechter heeft NN voldoende gewaarschuwd voor de beleggingsrisico’s, volgens de destijds geldende regels. De rechtbank acht dat er in principe voldoende contractuele basis is voor het in rekening brengen van de diverse soorten kosten.

Vereniging Woekerpolis.nl had in een collectieve claim aan de rechtbank Rotterdam een principiële uitspraak gevraagd over beleggingsverzekeringen die NN in de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw verkocht. Het gaat om de Flexibel Verzekerd Beleggen-polissen, waarvan er nu nog zo’n 300.000 lopen. Woekerpolis.nl vindt dat NN de klanten onvoldoende heeft voorgelicht over de kosten. De vereniging wilde compensatie afdwingen voor alle polishouders.

Open en ongeschreven regels

In de zaak draaide het onder andere om de vraag of NN bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen had voldaan aan de Derde levensrichtlijn. Hierin is vastgelegd welke informatie verzekeraars over de verkochte producten moeten verstrekken aan hun klanten. Deze Europese richtlijn geeft minimumvoorschriften. In het Van Leeuwen-arrest van het Europees Hof van 29 april 2015 wordt daaraan een interpretatie gegeven. Gesteld wordt dat de richtlijn niet in de weg staat dat een verzekeraar op beginselen van intern recht, open of ongeschreven regels, meer informatie moet verstrekken als die noodzakelijk is voor een goed begrip van het product.

In de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers (RIAV ) 1998 staat waarin een verzekeraar vanaf 1 januari 1999 inzicht moet verstrekken. Het gaat om hoe inhoudingen en kosten het rendement kunnen beïnvloeden, om de informatieplicht voor kosten naast de brutopremie en om duidelijkheid over het beleggingsrisico. Naar het oordeel van de rechter was NN op basis van ‘open en ongeschreven regels’ niet al voor 1 januari 1997 gehouden om deze informatie te verstrekken, zoals Woekerpolis.nl betoogde. “Tot 31 december 1996 werd door de Nederlandse wetgever voldoende gevonden dat informatie werd verstrekt over de bruto premie en de uitkering waartoe de verzekeraar zich verplichtte”, aldus de rechtbank Rotterdam.

Vorderingen verworpen

Bovendien concludeert de rechtbank dat NN zich heeft gehouden aan de richtlijnen in eerst RIAV 1994 en  later RIAV 1998. Daarmee verwerpt de rechter de stelling van Woekerpolis.nl dat NN te weinig informatie heeft verstrekt. Ook verwerpt de rechtbank het standpunt dat NN de plicht had “te waarschuwen tegen het bijzondere risico dat ten gevolge van de hoogte van de kosten en de wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht de mogelijkheid bestond dat het voorgespiegelde kapitaal niet uitgekeerd zou kunnen worden”. NN moest volgens de toen geldende regels alle polissen toelichten met behulp van zogeheten voorbeeldkapitalen. Dat is gebeurd, vindt de rechter. Dat nu anders over sommige regels wordt gedacht, kan volgens haar niet NN worden verweten.

Hefboom- en inteereffect

Woekerpolis.nl vindt ook dat NN had moeten waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect, het fatamorgana-effect en het crashrisico. Dat laatste omvat het risico van een grote koersdaling. Door het hefboom- en inteereffect kon de waarde van polissen twee keer zo snel verminderen bij dalende beurskoersen. Er is dan meer premie nodig voor de overlijdensrisicoverzekering. Het fatamorgana-effect houdt in dat de beurs met een hoger percentage moet stijgen dan het meetkundige gemiddelde stijgingspercentage dat verzekeraars gebruikten om het eindkapitaal te berekenen. Volgens de rechter zijn dit echter beleggingsrisico’s. NN had daar volgens de uitspraak niet apart voor hoeven waarschuwen.

Nederlaag bij Kifid

Een maand geleden leed NN nog een nederlaag in een woekerpoliszaak die diende bij het Kifid. De Commissie van Beroep van het klachteninstituut bepaalde toen, net als in eerste aanleg de Geschillencommissie, dat de verzekeraar geen eerste kosten in rekening had mogen brengen omdat de consument daar niet over was geïnformeerd. In deze individuele zaak stond NN tegenover een consument die werd bijgestaan door claimstichting Wakkerpolis.

NN tevreden, Woekerpolis.nl in beroep

NN heeft kort en zakelijk gereageerd op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. De verzekeraar is “tevreden dat de rechter haar op alle punten gelijk heeft gegeven”. Vereniging Woekerpolis.nl heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan. Volgens voorzitter Ab Flipse wordt deze zaak uiteindelijk pas bij de Hoge Raad beslist.

Reageer op dit artikel