nieuws

Allianz nog niet af van boze woekerpolishouders

Financiële planning 2293

Allianz nog niet af van boze woekerpolishouders

Ondanks het akkoord dat vorige week is gesloten met drie grote claimorganisaties is Allianz nog niet af van boze woekerpolishouders. De overeenkomst krijgt forse kritiek van de Consumentenbond en Stichting AllianzDINPlanDupe. De leden van de laatste stichting hebben het aanbod van Allianz imiddels al afgewezen.

Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces sloten vorige week een akkoord met Allianz over het tegemoetkomen van polishouders met een beleggingsverzekering. De compensatieregeling wordt uitgevoerd door de woekerpolisorganisaties die het akkoord een “doorbraak” noemden. Per polishouder varieert de compensatie: wie meer schade heeft, krijgt meer vergoed, maar “het betreft een substantiële vergoeding met een minimum van € 500 per polis.

Compensatie te mager

De Consumentenbond en de Stichting vinden de compensatie te mager en betreuren het dat de compensatieregeling alleen wordt aangeboden aan consumenten die zich bij een claimorganisatie aansloten. Beide partijen willen dat Allianz de grondslagen voor de berekening van de compensatie openbaar maakt.
“We zijn blij dat Allianz eindelijk erkent dat dat klanten met een woekerpolis recht hebben op meer compensatie”, aldus Bart Combée, algemeen directeur Consumentenbond (foto). “Maar de regeling die Allianz nu voorstaat doet de gedupeerden geen recht”.

Unanieme afwijzing

De Stichting AllianzDInplanDupe leden hebben het aanbod van Allianz tijdens een bijeenkomst afgelopen zaterdag in Utrecht massaal afgewezen, aldus voorzitter Marijke Clerx, zelf ook gedupeerde. Clerx: “De afwijzing was vrijwel unaniem. In tegenstelling tot enkele juichende mediaberichten vorige week, zijn wij na bestudering van het aanbod absoluut niet enthousiast. Allianz compenseert niet de kosten die ten onrechte zijn ingehouden, evenmin als het beleggingsrendement dat daardoor misgelopen is.”

Proefprocedures Kifid

Ze verwijst naar klachten die alle 150 leden van de stichting hebben ingediend bij de Geschillencommissie van het Kifid. “We verwachten nu voor het eind van het jaar de uitspraak in de drie proefprocedures die worden begeleid door onze advocaat en actuaris en die we samen financieren. We vertrouwen erop dat Allianz dan alsnog met een redelijke compensatie over de brug zal moeten komen.”

Geheime schikkingen

De Consumentenbond strijdt al langer tegen de praktijk van verzekeraars om (de inhoud van) schikkingen geheim te houden en sommige woekerpolisgedupeerden veel meer compensatie te betalen dan de vaak veel grotere groep overige klanten met dezelfde polissen. Combée: “De minister van Financiën is ook kritisch over de rechtsongelijkheid die verzekeraars creëren. Hij schreef eind 2015 aan de Tweede Kamer het belangrijk te vinden dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, en dat verzekeraars hem hebben beloofd geen nieuwe geheime schikkingen meer sluiten over woekerpolissen.”

Geen geheimhoudingsplicht

Bij het akkoord van vorige week heeft Allianz geen details van de overeenkomst bekendgemaakt, maar heeft de  verzekeraar ook gesteld dat van een geheimhoudingsplicht voor de betrokken gedupeerden geen sprake zal zijn.

Reageer op dit artikel