nieuws

Ruim twee derde starters en doorstromers moet koop uitstellen bij verlaging LTV naar 90%

Financiële planning 991

Ruim twee derde starters en doorstromers moet koop uitstellen bij verlaging LTV naar 90%

Een verdere verlaging van de LTV naar 90% betekent dat ruim 70% van de starters en de doorstromers vanuit de huurmarkt de koop van hun beoogde woning voor enige tijd moeten uitstellen, 20%-punt meer dan bij een LTV-norm van 100%. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van het Centraal Planbureau naar de verlaging van de LTV. Voor doorstromers vanuit de koopmarkt geldt dat ongeveer een derde de koop moet uitstellen bij een maximale LTV van 90%, 14% meer dan bij een LTV-norm van 100%.

Zowel van binnen- als buitenlandse toezichthouders is er druk op de Nederlandse hypotheeksector om de verstrekkingsnormen verder aan te halen. Nederland zou al te zeer uit de band springen met de huidige LTV, die nu nog 101% is en per 1 januari 2018 100%. Bovendien zou de hoge verstrekking een systeemrisico met zich meebrengen.

€ 8.000 tot € 12.000 tekort

Het CPB onderzocht al eerder de economische gevolgen van het verder verlagen van de LTV limiet naar 90%. In het nieuwe onderzoek zijn de mogelijke gedragsreacties van consumenten op een dergelijke verlaging gesimuleerd. Volgens het CPB zullen met name starters en doorstromers vanuit de huurmarkt de aankoop van een woning moeten uitstellen omdat zij over onvoldoende eigen middelen beschikken. Gemiddeld komen zij € 8.000 tot € 12.000 tekort. Zelfs als gaan de betreffende huishoudens maximaal sparen, dan nog zullen ze gemiddeld 3 tot 5 jaar moeten wachten voordat zij de beoogde woning kunnen financieren. Dat is 1½ tot 3 jaar langer dan bij een LTV van maximaal 100%.

Afzien van beoogde woning

Het CPB wijst erop dat koopstarters met een verhuiswens maximaal twee jaar bereid zijn om maximaal te sparen en dat daarom uiteindelijk ruim de helft van hen zal afzien van de koop van de beoogde woning. In plaats daarvan zullen de koopstarters kiezen voor (tijdelijke) huur in vrije huursegment. “Omdat de huurwoningen in dit segment niet gesubsidieerd worden, zullen hun woonlasten hoger zijn, wat hun ruimte om te sparen beperkt. Dat leidt weer tot een verder uitstel van de aankoop van de gewenste koopwoning”, aldus het planbureau.

Wisselwerking LTV en LTI

Het CPB onderzocht ook de interactie tussen de LTV-norm en de LTI-norm. Een bindende LTV dwingt huishoudens om de koop van een woning uit te stellen, terwijl een bindende LTI huishoudens alleen een koopwoning in een lagere prijsklasse voorschrijft. Uit de simulatie blijkt dat bij een maximale LTV van 100% de huidige LTI-norm voor de meeste huishoudens al nauwelijks meer bindend is. “Een strengere LTV-norm zou dus vooral tot een grotere verstoring van de huur-koopbeslissing leiden”, aldus het CPB.

Reageer op dit artikel