nieuws

Meerderheid ontslagen 45-plussers zit na een jaar nog thuis

Financiële planning 1184

Meerderheid ontslagen 45-plussers zit na een jaar nog thuis

Een ruime meerderheid van het aantal 45-plussers dat wordt ontslagen, zit na een jaar nog thuis. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 41% na die periode weer werk heeft. Bij 30-minners is dat percentage bijna het dubbele (80%). Een hogere leeftijd blijkt nadeliger om snel aan de bak te komen dan een lage opleiding.

Het CBS nam alle ontslagvergunningen uit de periode 2011-2014 onder loep. Over de gehele breedte had 40% van de werknemers een kwartaal na het ontslag weer werk, terwijl bijna de helft afhankelijk was van een werkloosheidsuitkering. Een jaar na het ontslag was het percentage met een werkloosheidsuitkering gedaald tot 34, het percentage met werk was gestegen tot 55.

Uitstroom naar zzp en flexwerk

Van degenen die werk hadden gevonden was 9,5% werkzaam als zelfstandige en 15% was uitzend- of oproepkracht. Het aandeel dat na ontslag geen werk en geen WW-uitkering had (10%) is in een jaar tijd nauwelijks veranderd. Het zijn met name mensen die een uitkering kregen in het kader van de Ziektewet of vanwege arbeidsongeschiktheid.

Hogeropgeleiden sneller weer aan de bak

Voor alle leeftijden geldt dat hoogopgeleiden na ontslag sneller werk vonden dan laagopgeleiden. Van de hoogopgeleide 30-minners had 86% een jaar na ontslag weer werk, van de laagopgeleide 30-minners had 74% weer werk. Voor 45-plussers zijn de werkhervattingspercentages naar opleidingsniveau 48 en 35.

Leeftijd weegt zwaarder

Leeftijd speelt een grotere rol bij het vinden van een baan dan opleidingsniveau. Ongeveer driekwart van de laagopgeleide jongeren was na een jaar weer werkzaam, tegen ongeveer de helft van de hoogopgeleide 45-plussers.

Reageer op dit artikel