nieuws

DNB: ‘Lage rente is kans om hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen’

Financiële planning 2242

DNB: ‘Lage rente is kans om hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen’

De aanhoudende lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017 van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar de lage rente biedt volgens de toezichthouder ook kansen. Bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen.

DNB constateert dat dankzij het ruime monetaire beleid en de verbeterde mondiale macro-economische vooruitzichten het sentiment op financiële markten positief is. De lage volatiliteit op markten staat volgens de toezichthouder echter in schril contrast met de toegenomen politieke en beleidsonzekerheid. “Zo kampen verschillende Europese landen nog steeds met te hoge schulden. Ook de Nederlandse financiële sector is kwetsbaar voor een plotselinge stijging in de risicopremies, onder andere via verliezen op beleggingsportefeuilles.”

Risico’s voor financiële sector

De historisch lage rente heeft volgens DNB voor de overheid, huishoudens en bedrijven met veel schuld in het algemeen gunstig uitgepakt, doordat hun rentelasten zijn gedaald. Pensioenfondsen en levensverzekeraars hebben door de rentedaling hun financiële positie echter zien verslechteren. De toezichthouder wijst op de risico’s van de aanhoudend lage rente voor de financiële sector en de reële economie.

Winstgevendheid onder druk

DNB: “In een dergelijk scenario komt de winstgevendheid van banken naar verwachting onder druk te staan, terwijl het voor pensioenfondsen en verzekeraars lastiger wordt om hun verplichtingen na te komen. Hierdoor zijn zij mogelijk geneigd beleggingsmogelijkheden met meer risico’s op te zoeken. Naarmate de rente langer laag blijft, treedt gewenning op en verliezen huishoudens, bedrijven en de overheid de prikkel om schulden omlaag te brengen.”

Afbouw hypotheekrenteaftrek

De lage rente biedt volgens DNB echter ook kansen. “Structurele aanpassingen, zoals de afbouw van de hypotheekrente-aftrek en de verduurzaming van de economie, kunnen bij een lage rente versneld worden doorgevoerd.”

Impliciete subsidie

Het is niet eerste keer dan de toezichthouder met een (impliciet) pleidooi komt om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. Eind januari pleitte DNB nog voor een verdere inperking. Directielid Rob Swank noemde de aftrek toen een “impliciete subsidie”

De toezichthouder zal het recente OFS volgende week inbrengen tijdens het jaarlijkse openbare gesprek tussen de Vaste Kamercommissie Financiën, de president van DNB en de directeur van het CPB over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel.

Reageer op dit artikel