nieuws

‘Kapitaaltekort Nederlandse banken 18 – 25 miljard door nieuwe Basel-regels’

Financiële planning 1432

‘Kapitaaltekort Nederlandse banken 18 – 25 miljard door nieuwe Basel-regels’

De wijzigingen die het Basel Comité wil doorvoeren voor kapitaalberekeningen voor banken kunnen leiden tot een kapitaaltekort bij Nederlandse banken van € 18 tot € 25 miljard. Dat blijkt uit onderzoek van Strategy&, onderdeel van het PwC-netwerk, onder 131 Europese banken.

Het Basels Comité voor Bankentoezicht scherpte ruim een jaar geleden de normen aan voor kapitaalbuffers van banken. De waarde van woninghypotheken krijgen een hoger risicogewicht en dat raakt vooral Nederlandse banken, onder andere door de hypotheekrenteaftrek in ons land.

Kapitaalimpact banken 60% lager

De onderhandelingen zijn nog niet afgerond maar naar alle waarschijnlijkheid zal een nieuw Basel IV-compromis in Europa leiden tot een toename van de risicogewogen activa (RWA) van tussen de 1,7 en 2,7 biljoen euro, verwacht Strategy&. De impact op kapitaalratio’s van Europese banken ligt zodoende 60% lager dan bij de oorspronkelijke plannen. Volgens het onderzoek zullen Europese banken in totaal € 160 tot € 260 miljard kapitaal tekortkomen. Voor zes onderzochte Nederlandse banken (ING, Rabobank, ABN Amro, BNG Bank, NWB Bank en De Volksbank) leiden de compromissen waarschijnlijk tot een kapitaaltekort van tussen de 18 en 25 miljard euro.

Nieuwe bankenregels

Bij het Basels Comité voor Bankentoezicht zijn 27 landen uit de gehele wereld aangesloten. De invoering van nieuwe bankenregels is al meerdere keren uitgesteld. Belangrijkste discussiepunt is de hoogte van een eventuele kapitaalvloer, gebaseerd op een herziene standaardbenadering voor kredietrisico. De geplande kapitaalvloer van 70 tot 80% zou het gunstige effect van de interne risicomodellen beperken.

Rendement hypotheken

Vooral banken met hoogwaardige kredieten op de balans vrezen deze kapitaalvloer, omdat verhoging van risicowegingen een grotere kapitaalbehoefte met zich mee zou brengen. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat rendementen op hypotheken fors lager uitvallen. Nederlandse banken hebben relatief veel hypotheken op de balans staan.

Politieke ontwikkelingen VS

Een andere onzekere factor voor het Basel IV-proces is de actuele politieke ontwikkeling in de VS. De nieuwe regering-Trump bepleit een sterkere deregulering van het bankwezen. Begin februari heeft president Trump per decreet hernieuwd onderzoek aangekondigd naar de zogeheten ‘DoddFrank’-wet, die erop gericht is de stabiliteit van de Amerikaanse bankensector in de nasleep van de financiële crisis te vergroten.

Reageer op dit artikel