nieuws

Dela voert nieuwe winstdelingsregeling in

Financiële planning 928

Dela voert nieuwe winstdelingsregeling in

De Algemene Vergadering (AV) van coöperatie Dela heeft vorige week ingestemd met een nieuwe winstdelingsregeling. Leden hebben voortaan bij een dekkingsgraad vanaf 125% recht op een (gedeeltelijke) winstdeling. De winst wordt echter voor een belangrijk deel ingezet om premiestijgingen te dempen.

In 2016 besloot de AV van Dela om de systematiek aan te passen. Ontwikkelingen in de financiële markten en veranderingen in de wetgeving waren de aanleiding het winstdelingssysteem aan te passen.

Gedeeltelijke winst

Verschil met het oude systeem is dat Dela nu ook gedeeltelijk winst kan toekennen. Hoe groot dit gedeelte is, hangt af van de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad 225% of hoger is dan volgt een volledige winstdeling. Bij een dekkingsgraad tussen 125% en 225% is er een gedeeltelijke winstdeling en onder de 125% is er geen winstdeling. In het oude systeem werd alleen winstdeling toegekend als de dekkingsgraad 200% of hoger was.

Stijging uitvaartkosten

De winstdeling wordt voor een belangrijk deel ingezet om de premiestijging te dempen Ieder jaar wordt gekeken naar de stijging van de gemiddelde uitvaartkosten. Stel dat die is 2%, dan gaan premie en verzekerd kapitaal met 2% omhoog. De extra premie die dan nog verschuldigd is omdat in voorgaande jaren de premie over een lager verzekerd kapitaal werd berekend – de zogenaamde backservice – probeert Dela zoveel mogelijk uit de jaarwinst te betalen. Als dat niet mogelijk is, dan kijkt de uitvaartverzekeraar naar de gereserveerde winsten uit voorgaande jaren. Dela heeft in de afgelopen tien jaar € 664 miljoen aan winstdeling toegekend.

Dekkingsgraad lager dan 125%

Dela benadrukt dat het ook in de nieuwe systematiek mogelijk is dat er geen winstdeling is en de premie extra wordt verhoogd. Dat is het geval als de rente onder de 1% duikt én de dekkingsgraad lager is dan 125%. Dan neemt Dela een premiemaatregel.

Per 1 januari 2018

De nieuwe winstdelingsregeling wordt toegepast vanaf 1 januari 2018. In het najaar ontvangen de leden een volledige uitleg bij hun jaarpolis.

Reageer op dit artikel