nieuws

Belgische toezichthouder: Verzekering voor consumentenkrediet is wassen neus

Financiële planning 848

Belgische toezichthouder: Verzekering voor consumentenkrediet is wassen neus

Verzekeringen waarmee je het openstaande krediet voor je auto of wasmachine kunt verzekeren, zijn alleen nuttig voor de portemonnee van verzekeraars en tussenpersonen. Dit stelt de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in een eerste onderzoek naar zogeheten schuldsaldoverzekeringen. Volgens de FSMA zijn de verzekeringen duur en keren ze maar zelden uit.

Een schuldsaldoverzekering voor een consumentenkrediet is in feite een overlijdensrisicodekking. Belgische consumenten met zo’n verzekering hoeven het resterende saldo van het krediet niet meer te betalen als de kredietnemer overlijdt.

Kleinere bedragen voor kortere looptijden

De Belgische toezichthouder constateert dat consumentenkredieten worden aangegaan voor de aankoop van bijvoorbeeld een auto, huishoudtoestellen en elektronica en dat het, in vergelijking met een ‘woonkrediet’, gaat om kleinere bedragen voor kortere looptijden. “Een schuldsaldoverzekering is dus vooral nuttig voor mensen die op korte termijn een hoog overlijdensrisico lopen”, aldus de FSMA.

Zeer aantrekkelijke combined ratio

Desalniettemin leert de analyse van de toezichthouder dat het nut van een dergelijke verzekering sowieso betwistbaar is. In de periode 2011-2015 keerden verzekeraars slechts in 0,24% van de bestaande contracten een schadevergoeding uit. In de betrokken periode ontvingen de betrokken verzekeraars jaarlijks jaarlijks gemiddeld ongeveer € 65 miljoen aan premie. Gemiddeld 12% van de premie-inkomsten moest worden aangewend voor schade-uitkeringen. Bij één verzekeraar bedroeg dit slechts 1,16%; bij andere verzekeraars benaderde dit 20%.

Meer dan de helft naar kosten en commissie

Meer dan de helft van het premiebedrag, € 35 miljoen of 53%, ging naar de betaling van kosten en commissielonen. Bij één verzekeraar maakten de kosten en commissielonen meer dan 70% uit van de premies die de verzekeringnemers betaalden.

Koppelverkoop: klantbelang niet centraal

Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek is ook gebleken dat er zelden duidelijk gecommuniceerd wordt over het bedrag van de commissielonen. Bovendien kunnen de hoge vergoedingen er toe leiden dat de verkopers van deze verzekeringen – die in heel wat gevallen ook als verkoper van het consumentenkrediet optreden – het belang van de cliënten onvoldoende centraal stellen.

Reageer op dit artikel