nieuws

Werkloosheid afgelopen drie maanden gedaald met 6 duizend per maand

Financiële planning 521

Werkloosheid afgelopen drie maanden gedaald met 6 duizend per maand

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt vandaag dat de werkloosheid in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand is gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind maart 415 duizend WW-uitkeringen.

Opvallend is dat over het aantal werkende vrouwen snel stijgt. Bij banken nam het aantal uitkeringen toe (2,5 procent). Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in maart 2017 uit op 415 duizend, een daling met duizend (-0,3 procent) ten opzichte van februari. Volgens het CBS nam het aantal uitkeringen bij jongeren toe met 1 procent. Ook onder 25-35-jarigen steeg het aantal uitkeringen licht (0,7 procent). Bij de oudere leeftijdsgroepen was in maart sprake van een daling, waarbij de afname onder 55-plussers (-0,8 procent) in het oog springt. Naar sector bekeken was de afname het grootst in de landbouw (-5,1 procent) en bij de bouwbedrijven (-3,8 procent).

Snellere stijging aantal werkende vrouwen

Het aantal werkende vrouwen neemt sneller toe dan het aantal werkende mannen. In de afgelopen drie maanden bedroeg de stijging bij vrouwen gemiddeld 11 duizend per maand. Het aantal werkzame mannen steeg met gemiddeld 4 duizend per maand.

Sinds het voorjaar van 2014 neemt de arbeidsparticipatie toe. Het percentage werkende vrouwen steeg van 59,2 naar 61,6 procent in maart. De arbeidsparticipatie van vrouwen is hiermee weer bijna terug op het hoge niveau van begin 2009. Toen werkte 62,0 procent van de vrouwen. Het percentage werkende mannen nam van 69,7 toe tot ruim 71 procent. Hun arbeidsparticipatie ligt nog wel behoorlijk onder het hoge niveau van begin 2009 (74,7 procent).

Het aantal werkende vrouwen groeide voornamelijk onder 45-plussers. Deels komt dit doordat jongere generaties vrouwen vaker werkzaam zijn dan oudere. Na verloop van tijd schuiven deze jongere generaties door naar de groep 45-plussers.

Reageer op dit artikel