nieuws

Kwart meer hypotheekaanvragen in eerste kwartaal

Financiële planning 682

Kwart meer hypotheekaanvragen in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2017 zijn via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) 92.500 hypotheekaanvragen verzonden: 24% hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, toen 74.500 aanvragen via HDN liepen.

De afgelopen zes jaar werden er niet zo veel hypotheken aangevraagd als in het eerste kwartaal van 2017. “Het wordt interessant te volgen hoe de hypotheekmarkt zich in 2017 verder ontwikkelt, omdat de voorraad van de te koop staande woningen afneemt. Ook de oversluitmarkt droogt op. Veel consumenten hebben in de afgelopen maanden hun hypotheek overgesloten naar een nieuwe, vaak langere rentevaste periode”, zegt HDN-directeur Dorine van Basten. Ongeveer de helft van de hypotheeksluiters zet de rente nu voor 20 of 30 jaar vast; de 5-jaarsrente is aanmerkelijk minder populair geworden. Vier op de tien klanten kiest voor de 10-jaarsrente.

Minder aanvragen in de Randstad

Volgens De Hypotheekshop was maart met bijna 35.000 HDN-aanvragen een topmaand: alleen in juni 2015 en november vorig jaar werden meer hypotheken aangevraagd. De keten ziet ook een regionale verschuiving. “Duidelijk zichtbaar is dat de woningmarkt in de drie noordelijke provincies, oost Nederland, Limburg, het westen van Noord-Brabant en Zeeland aantrekt. Tegelijk neemt het aantal aanvragen in de Randstad lokaal juist wat af. Oorzaak lijkt hier het teruglopend aanbod van te koop staande woningen te zijn.”

Renteverlagingen

Een stijging van de rentetarieven lijkt nog niet aan de orde. “In 2017 is het rentebeeld tot dusverre zeer onrustig zonder dat de gemiddelde hypotheekrente overigens echt stijgt. Het aantal rentewijzigingen in maart was wederom erg hoog: alleen augustus en september zagen in 2016 meer wijzigingen. Opmerkelijk is verder dat maart het hoogste aantal renteverlagingen noteerde sinds oktober 2016.”
De Hypotheekshop ziet verder het aandeel van dertigers en veertigers op de hypotheekmarkt toenemen. “De renteverhogingen vanaf november 2016 lijken voor doorstromers zelfs een extra stimulans te zijn geweest om in actie te komen.” Er zijn minder huishoudens met een inkomen lager dan € 50.000 die een hypotheek sluiten; wat ook de daling van het aandeel hoofdsommen tot € 200.000 verklaart. De gemiddelde hypotheek van een doorstromer is inmiddels meer dan € 300.000.

In het eerste kwartaal zijn de zogeheten ‘regiepartijen’ de belangrijkste categorie geldverstrekkers met een marktaandeel dat groter is dan van banken en verzekeraars. Regiepartijen als Hypotrust, Munt en Merius opereren namens investeerders op de hypotheekmarkt.

Reageer op dit artikel