nieuws

Aegon stelt ORV-premie woekerpolissen bij

Financiële planning 1366

Aegon stelt ORV-premie woekerpolissen bij

Aegon gaat voor klanten met een Spaarlift of SpaarliftFormule en voor klanten die vóór 1 oktober 1999 een SpaarBeursproduct afsloten, de premie van de overlijdensrisicoverzekering waar nodig naar beneden bijstellen. Deze maatregel is het sluitstuk van de Regeling Spaarbeleg 2014 en volgt op een reeks eerdere verbeteringen die Aegon sinds 2000 heeft doorgevoerd. Stichting Koersplandewegkwijt zal de bijstelling controleren.

Vanaf 1 september zullen klanten met een beëindigde polis zich kunnen aanmelden voor een herberekening van hun overlijdensrisicopremie als zij voor 1 oktober 1999 een van de volgende producten afsloten: Aegon KinderSpaarBeurs, Aegon PensioenBeurs, Aegon SpaarBeurs, Aegon SpaarBeurs Hypotheek en voor alle klanten met een SpaarLift of SpaarLift Formule. Voor klanten met een nog lopende polis of een recent beëindigde polis (beëindigd na 1 april 2016) wordt de premie automatisch herberekend.

Uitspraak Hoge Raad 2013

In juni 2013 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over Koersplan. Die uitspraak ging over de premie voor de overlijdensrisicoverzekering in het Koersplan product. De uitspraak betrof alleen de deelnemers aangesloten bij Stichting Koersplandewegkwijt. Na de uitspraak kondigde Aegon aan actief te bekijken of ook voor niet-aangesloten deelnemers compensatie op zijn plaats zou zijn. Daaruit volgde de Regeling Spaarbeleg 2014, voor Koersplan en tien andere producten van het voormalige Spaarbeleg. Aegon heeft ook een andere portefeuille met grotendeels vergelijkbare spaarkasproducten. Dit zijn de SpaarBeurs- en de SpaarLift varianten. Anders dan Koersplan kennen vrijwel al deze producten een stijgende risicopremie, waardoor hiervoor een andere berekeningsmethode moest worden uitgewerkt om tot eenzelfde tarief te komen.

Onafhankelijke experts

Het nieuwe tarief is tot stand gekomen na intensief overleg met Stichting Koersplandewegkwijt die op verzoek van Aegon als klankbord heeft gediend, net als bij de Regeling Spaarbeleg 2014. Een aantal onafhankelijke experts heeft de nieuwe overlijdensrisicopremie getoetst op de uitgangspunten van de Hoge Raad. Daarna heeft Aegon de premie in overleg met de Stichting nog verder aangescherpt. Nu de berekeningsmethode gereed is, kunnen dan ook de laatste “Koersplanachtige” polissen op de norm van de ‘redelijke premie’ worden gebracht.

Voordeel verschilt per klant

Of een klant voordeel heeft van deze extra regeling en, zo ja, hoeveel verschilt per persoon. Het wordt vooral bepaald door de leeftijd van de deelnemer op het moment van afsluiten, de duur van de verzekering, de hoogte van de inleg, en van het jaar waarin het product is afgesloten. Klanten die gebruik maakten van eerdere verbetermaatregelen, hebben waarschijnlijk al een premie die onder of op het ‘redelijk tarief’ ligt. Voor hen zal herberekening nu niet leiden tot extra compensatie.

€ 800  miljoen aan compensatie

De kosten van deze regeling komen ten laste van bestaande middelen. In de afgelopen jaren betaalde Aegon al ruim € 800 miljoen aan compensaties en productverbeteringen voor klanten met een beleggingsverzekering. Ongeveer 235.000 (oud)klanten van Aegon hebben of hadden een product dat onder deze regeling valt.

Met de controle op de vaststelling van het nieuwe tarief voor de overlijdensrisicoverzekering houdt het werk van Stichting Koersplandewegkwijt nog niet op. De tweede controle betreft de berekeningsmethodiek waarmee de nieuwe poliswaarde op basis van de marktconforme premie wordt berekend. Ten slotte wordt gecontroleerd of de herrekening van de poliswaarde door Aegon op de juiste wijze wordt toegepast.

Steekproefsgewijs controleren

Daarbij zal de stichting steekproefsgewijs de door Aegon berekende waardes controleren. Voor overeenkomsten die al zijn afgelopen of zijn afgekocht wordt de nieuwe eindwaarde vergeleken met de door deelnemers reeds ontvangen eindwaarde of afkoopwaarde, inclusief eventuele eerdere productverbeteringen. Voor nog lopende overeenkomsten wordt de nieuw berekende eindwaarde vergeleken met de eindwaarde volgens de polisvoorwaarden.

 

Reageer op dit artikel