nieuws

Werkloosheid daalt verder, meer nieuwe WW-uitkeringen in bankensector

Financiële planning 2424

Werkloosheid daalt verder, meer nieuwe WW-uitkeringen in bankensector

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 mensen per maand gedaald. Daarmee kwam het aantal werklozen in februari uit op 473.000, dat is 5,3% van de beroepsbevolking. De daling komt vooral doordat meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. Onder 50-plussers uit de bankensector groeide het aantal WW-uitkeringen fors.

In de afgelopen drie maanden kwamen er 123.000 werkenden bij die eerder nog werkloos waren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Tegelijkertijd zijn er 85.000 mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog een baan hadden. De daling van de werkloosheid wordt licht gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (172.000) dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (160.000).

Meer nieuwe WW-uitkeringen 50-plussers bankensector

Het UWV verstrekte in de eerste twee maanden van dit jaar 81.000 nieuwe WW-uitkeringen, 20,3% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanuit bijna alle sectoren was vergeleken met een jaar geleden sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Alleen vanuit de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden sterk toe (+33%). Dit gold vooral voor 50-plussers uit deze sector (+70%).

Minder WW-uitkeringen voor vrouwen

Gemiddeld nam het aantal mensen met betaald werk het afgelopen kwartaal met 13.000 per maand toe. Het UWV telde eind februari in totaal 416.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 3.000 minder dan een maand eerder. Aan vrouwen werden 1,3 procent minder WW-uitkeringen verstrekt, voor mannen bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van januari. Bij sectoren waar veel vrouwen werkzaam zijn, zoals het onderwijs (-2,8%) en zorg en welzijn (-1,9%) nam het aantal uitkeringen dan ook meer dan gemiddeld af.

Reageer op dit artikel