nieuws

Monuta en bonden opnieuw voor de rechter

Financiële planning 730

Monuta en bonden opnieuw voor de rechter

Gisteren heeft het tweede kort geding plaatsgevonden in de strijd tussen de vakbonden FNV en CNV en Monuta over de reorganisatie van het uitvaartbedrijf en de uitwisselbaarheid van de nieuwe functie van uitvaartverzorger. Pogingen om de het conflict buiten de rechtskamer op te lossen hebben gisterenmiddag niets opgeleverd. Daarna is de rechter alsnog gevraagd een oordeel te geven. 

Bij Monuta werken ongeveer achthonderd mensen, onder wie 130 uitvaartverzorgers. Die laatsten zijn allemaal boventallig verklaard en kunnen opnieuw solliciteren op een soortgelijke functie. Volgens de bonden zouden Monuta en de OR de afspraken in de cao, de Wet op de ondernemingsraden en het sociaal plan aan hun laars lappen.

Eerder kort geding

Vorige week besloot de kortgedingrechter dat de uitvaartonderneming bepaalde stukken rondom de reorganisatie ter informatie moest voorleggen aan de vakbonden. FNV en CNV waren eerder deze maand naar de rechter gestapt, omdat ze door het bedrijf en de OR niet tijdig en volledig zouden zijn ingelicht over de reorganisatie.

Niet het gewenste resultaat

In een reactie stelt Monuta het “te betreuren” dat de besprekingen van gisteren niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Naar verwachting doet de rechter begin volgende week uitspraak.

Reageer op dit artikel