nieuws

Hypotheekaanvragers steeds ouder

Financiële planning 1458

Hypotheekaanvragers steeds ouder

Nieuwe hypotheken worden in toenemende mate afgesloten door mensen van 45 jaar en ouder. Dat blijkt uit gegevens van transactieplatform HDN. En twee keer zo vaak als voorheen gaat het daarbij om zzp’ers.

De cijfers van HDN laten in de leeftijdscategorie 20 t/m 44 jaar een duidelijke daling van het aantal aanvragen zien tussen de jaren 2010 en 2016. Waarbij de categorie 20 t/m 29 jaar de grootste daling toont. Reden hiervan is volgens HDN onder andere dat het voor starters op de woningmarkt steeds lastiger wordt om een woning te kunnen betalen, door aangescherpte regels en stijgende huizenprijzen in de afgelopen jaren. De kooplust in de leeftijdscategorieën 45 jaar en ouder neemt in dezelfde periode juist toe.

Gemiddelde-leeftijd-hypotheekaanvragers

Steeds meer zzp-aanvragen

Ook het aantal zzp’ers dat een hypotheek via HDN aanvraagt is de afgelopen jaren flink gestegen. Waar dit er in 2013, het eerste jaar waarover HDN over zzp-data beschikt, circa 7.200 hypotheekaanvragen waren, was dit aantal in 2016 circa 30.000. Rekening houdend met het aantal hypotheekaanvragen dat die jaren in totaal verstuurd zijn, is dit een verdubbeling. Waren het in 2013 voornamelijk zzp’ers in de leeftijdscategorie 25 t/m 49 jaar, vorig waren het in meerderheid zelfstandigen in de leeftijdscategorie 35 t/m 54 jaar.

82% van het hypotheekvolume

Zoals reeds eerder gemeld zag HDN het totaal aantal aanvragen vorig jaar toenemen met 21%. Op dit moment maken 44 productaanbieders, 42 service-organisaties en IT-leveranciers en zo’n 3.600 advieskantoren gebruik van het transactieplatform. Daarmee wordt circa 82% van het totale hypotheekvolume in Nederland door HDN gefaciliteerd. Door de toetreding van nieuwe aanbieders in de tweede helft van 2016, verwacht HDN in 2017 90% van alle hypotheekaanvragen in Nederland, circa 400.000 hypotheekaanvragen, via het haar platform te faciliteren.

Reageer op dit artikel