nieuws

Afab wint kort geding van ex-werknemer, maar ontkomt niet aan procedure

Financiële planning 1296

Voormalig kredietbemiddelaar Afab heeft een kort geding gewonnen tegen een ex-werknemer. Die was voor een aantal Afab-klanten gerechtelijke procedures begonnen rondom koopsompolissen. Dat is volgens de voorzieningenrechter niet betamelijk, al mag hij de lopende zaken blijven voeren.

Afab wint kort geding van ex-werknemer, maar ontkomt niet aan procedure

De ex-werknemer was tussen 2005 en 2007 als adviseur buitendienst werkzaam voor O&B Finance en later Zorgkrediet, beide dochters van Afab. Op de arbeidsovereenkomst was een geheimhoudingsplicht van toepassing. Jaren later begint de voormalig werknemer een vennootschap die onder meer via de site koopsomclaim.nl voormalige klanten benadert voor het voeren van procedures tegen Afab Geldservice. Dat gaat via een standaardbrief waarin wordt aangegeven dat de klant in het verleden via Afab een krediet heeft overgesloten met een meegefinancierde koopsomverzekering. In de brief staat verder dat “door toedoen van Afab Geldservice het krediet duizenden euro’s hoger is uitgevallen, terwijl Afab Geldservice over de koopsomverzekeringen tot wel 90 procent provisie heeft ontvangen”. De voormalige buitendienstman biedt aan om een gerechtelijke procedure op te starten tegen Afab en bij succesvolle afronding de compensatie te delen. 125 mensen gaan in op het aanbod, wat leidt tot negen procedures.

Bezoekrapporten

In voorbeelddagvaardingen rept de ex-medewerker van de ‘provisiefabriek’ Afab. “Als bleek dat een (potentiële) klant geen koopsomverzekering en/of beleggingsverzekering wilde afsluiten, dan moest een verkoopadviseur zo snel mogelijk weer vertrekken. Een huisbezoek was in dat geval immers niet rendabel”, citeert de voorzieningenrechter. Interne bezoekrapporten bevestigen dat beeld, aldus de rechter: “Uit deze (interne) bezoekrapporten – die over het algemeen de titel Bezoekrapport Kredietwijzer dragen – blijkt hoe (aspirant) klanten van Afab Geldservice opzettelijk onjuist werden geïnformeerd met het uitsluitende doel om zoveel mogelijk koopsomverzekeringen te verkopen.”

Niet betamelijk

Afab, dat al jaren niet meer bemiddelt, is niet gediend van deze procedures en spant in september een kort geding aan, waarvan de uitspraak pas afgelopen week is gepubliceerd. Afab eist het staken van de procedures op straffe van een dwangsom en krijgt daarin deels gelijk. Het voeren van procedures tegen een ex-werkgever is op zichzelf niet onrechtmatig, aldus de rechter. “Met het louter voor eigen financieel gewin gericht benaderen van klanten van de oud-werkgever teneinde hen te bewegen te procederen tegen die oud-werkgever, vanwege de wijze van uitoefening van de core-business van die oud-werkgever en met gebruikmaking van kennis en wetenschap waarover wordt beschikt vanwege het dienstverband, wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter de grens van het maatschappelijk betamelijke overschreden. Dit kan onder omstandigheden anders zijn, bijvoorbeeld indien dit handelen erop gericht zou zijn een maatschappelijke misstand aan de kaak te stellen.”

Lopende procedures gaan door

Door klantgegevens te gebruiken waar hij tijdens zijn dienstverband ook toegang toe had, heeft de ex-medewerker de geheimhoudingsplicht geschonden. Dat geldt ook voor het openbaar maken van citaten uit bezoekrapporten. Desondanks oordeelt de voorzieningenrechter – mede in het belang van de procederende klanten – dat de ex-werknemer wél betrokken mag blijven bij de negen al lopende procedures tegen Afab.

Reageer op dit artikel