nieuws

‘36% werkgevers kent regelingen sociale verzekeringen onvoldoende’

Financiële planning 1724

‘36% werkgevers kent regelingen sociale verzekeringen onvoldoende’

Ruim 36 % van de Nederlandse werkgevers weet niet voor welke regelingen van sociale verzekeringen hun personeel in aanmerking komt. Bovendien ontdekt 46 % van de bedrijven pas achteraf dat ze bepaalde regelingen heeft gemist. Dat blijkt uit onderzoek van consultancybureau Willis Tower Watson onder 174 organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Volgens Willis Tower Watson controleren veel organisaties niet tijdig welke rechten medewerkers hebben op regelingen binnen sociale verzekeringen. Bijna de helft van de werkgevers voert die controle achteraf uit en is dan te laat om aanspraak te kunnen maken op tegemoetkomingen. Consultant Erna Meijer van Willis Tower Watson raadt werkgevers én werknemers aan regelmatig te kijken of er veranderingen zijn in de sociale verzekeringen, bijvoorbeeld via het UWV of de website van de rijksoverheid.

Zes aanpassingen in 2017
Willis Tower Watson zette ook de zes belangrijkste veranderingen voor 2017 in de sociale verzekeringen op een rij:

  • Lage-inkomensvoordeel (LIV): Werkgevers komen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking voor een verlaging van de loonkosten voor werknemers die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen en jaarlijks minimaal 1.248 uur werkzaam zijn.
  • No-risk tijdelijk voor oudere langdurige werkloze naar 56 jaar: Doel van deze regeling is de kansen van vijftigplussers te vergroten en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De no-riskpolis is een regeling die geldt als de werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt. Werkgevers hoeven geen loon door te betalen bij ziekte van de werknemer.
  • No-risk voor onbepaalde tijd: Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, kunnen van de gemeente een no-riskpolis krijgen. De no-riskpolis wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig, voorheen was dit vijf jaar.
  • No-risk en Ziektewet: Om te stimuleren ‘vangnetters’ in dienst te nemen kunnen werkgevers vanaf dit jaar met terugwerkende kracht aanspraak te maken op ziekengeld op basis van de no-riskpolis. De regeling is van toepassing op ‘vangnetters’, waaronder 35-minners, die in dienst worden genomen en voor minimaal 52 weken aansluitend arbeidsongeschikt raken in de eerste 5 jaar van het dienstverband.
  • Wet verbetering hybride markt WGA: Grote en middelgrote werkgevers die voorheen terugtraden naar het publieke verzekeringsstelsel voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) betaalden ten minste vier jaar een minimumpremie. Vanaf 1 januari betalen deze werkgevers een premie gerelateerd aan de eigen historische WGA-lasten.
  • Sanctie mogelijk voor eigenrisicodragende werkgever Ziektewet: Wanneer een medewerker, in dienst, een WIA-aanvraag (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) te laat indient loopt de werkgever het risico op een loondoorbetaling van maximaal 104 weken. Vanaf nu loopt ook de eigenrisicodrager Ziektewet risico als een (ex-)medewerker een WIA-aanvraag te laat indient.
Reageer op dit artikel