nieuws

Natura-uitvaartverzekeraars moeten waarde polis door gaan geven aan fiscus

Financiële planning 1355

Natura-uitvaartverzekeraars moeten waarde polis door gaan geven aan fiscus

Natura-uitvaartverzekeraar zijn vanaf januari 2017 aangewezen als renseigneringsplichtig. Dit heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) bekend gemaakt middels een zogeheten ‘eindejaarsbesluit’. De maatregel moet fouten en fraude bij de belastingaangifte voorkomen.

In het Eindejaarsbesluit 2017 Uitvoeringstoets Renseigneringsverplichting natura-uitvaartverzekeraars stelt Wiebes dat het haalbaar is om verzekeraars deze plicht per 1 januari 2017 op te leggen. Effectief zal dat begin 2018 zijn omdat de verzekeraars hun systemen nog aan moeten passen aan de nieuwe levering.

Verplicht waarde doorgeven aan belastingdienst
Het besluit zorgt ervoor dat uitvaartverzekeraars verplicht de waarde van natura-uitvaartverzekeringen moeten doorgeven aan de belastingdienst. Deze zijn belast in box 3 mits het verzekerd bedrag meer is dan € 6977.

Voorinvulling in aangifte
Het is de bedoeling om de waarden vanaf 2018 (aangifte in 2019) voor in te vullen in de aangifte. Voor 2017 (aangifte in 2018) is voorinvulling nog niet mogelijk, de burger moet de waarde nog zelf in de aangifte vermelden. De verzekeraars die nog niet op basis van andere verzekeringsproducten tot de renseigneringsplichtigen horen, worden daaraan toegevoegd.Voor schade- en levensverzekeraars bestaat deze plicht om relevante informatie te delen met de fiscus al sinds 2001.

Positief effect op complexiteitsreductie
De maatregel verbetert volgens Wiebes de handhaafbaarheid van box 3 door uitbreiding van de vooringevulde aangifte en de beschikbaarheid van meer contra-informatie. “De maatregel beperkt fouten en fraude.” Daarnaast heeft de maatregel volgens de staatssecretaris een “positief effect op de complexiteitsreductie aangezien burgers van wie de waarde van hun uitvaartverzekering in natura hoger is dan de vrijstelling deze vooringevuld krijgen in hun aangifte.”

Reageer op dit artikel