nieuws

Dijsselbloem erkent problemen met hypotheek in vreemde valuta

Financiële planning 2253

Dijsselbloem erkent problemen met hypotheek in vreemde valuta

Minister Dijsselbloem (Financiën) erkent dat het door de nieuwe Europese hypotheekregels voor banken lastiger is geworden om een hypotheek in vreemde valuta te verstrekken. Hoewel de bewindsman erop wijst dat ABN Amro onlangs weer deze dienstverlening heeft opgepakt, belooft hij tegelijkertijd bij de Europese Commissie om aandacht te vragen voor het probleem. 

De Mortgage Credit Directive, die op 14 juli in werking trad in Nederland, verplicht verstrekkers van hypotheken in vreemde valuta om maatregelen te nemen ter bescherming tegen het valutarisico dat de consument loopt. Zo moet de consument het recht krijgen om de overeenkomst om te zetten in een andere valuta of moet hij een beroep kunnen doen op een regeling waarmee het wisselkoersrisico wordt beperkt. De wetgeving is vooral voelbaar voor expats en medewerkers van multinationals.

Omzetten in andere valuta geen optie
Al eerder waren er geluiden vanuit de branche dat de nieuwe regels belemmerend werken. Op grond van deze signalen heeft er overleg plaatsgevonden met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “In dit overleg heeft de NVB kenbaar gemaakt dat het voor veel hypotheekverstrekkers geen optie is om
de overeenkomst om te zetten in een andere valuta”, zo schrijft Dijsselbloem in de Kamerbrief. Tegelijkertijd heeft de bankenvereniging aangegeven dat een vangnetregeling op basis van het Burgerlijk Wetboek geen alternatief is. “Zij hebben er moeite mee om te interpreteren wanneer er sprake is van een regeling die het wisselkoersrisico waaraan de consument gedurende de (langlopende) kredietovereenkomst blootstaat, voldoende wordt beperkt”, aldus Dijsselbloem.

Geen Nederlands probleem
Volgens Dijsselbloem gaat het niet om een Nederlands naar om een Europees probleem en wijst daarom verder onderzoek van de hand. Hij wijst bovendien op ABN Amro dat per 1 december weer hypothecaire kredieten aan consumenten met een inkomen in vreemde valuta biedt. “Gezien het overleg dat is gevoerd met de sector en het gegeven dat ABN Amro weer hypothecaire kredieten in vreemde valuta aanbiedt, zie ik op dit moment geen aanleiding voor verder onderzoek. Omdat het probleem voortkomt uit een Europese Richtlijn zal ik de Europese Commissie om aandacht vragen voor de gevolgen die de regeling met betrekking tot hypothecaire kredieten in vreemde valuta met zich brengt.”

Reageer op dit artikel