nieuws

Blok: hypotheekaanbieder mag altijd om fysieke taxatie vragen

Financiële planning 5987

Blok: hypotheekaanbieder mag altijd om fysieke taxatie vragen

Minister Stef Blok gaat hypotheekverstrekkers niet verbieden om een taxatierapport te eisen bij hypotheken tot en met 90% van de waarde van de woning. Dat zegt de minister voor Wonen en Rijksdienst in antwoord op Kamervragen van Johan Houwers (fractie Houwers). Die wilde weten waarom hypotheekverstrekkers vaak om een taxatierapport vragen terwijl ze uit mogen gaan van de WOZ-waarde. Hij vindt dat huizenkopers onnodig op kosten worden gejaagd.

Bij de implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn in juli 2016 is opgenomen dat de waarde van de woning mag worden bepaald op grond van de WOZ, wanneer de aangevraagde hypotheek niet meer dan 90% bedraagt van deze WOZ-waarde. Indien de hypotheek meer dan 90% van de waarde van de woning bedraagt, is een fysieke taxatie verplicht.

Staat van onderhoud
Houwers wil weten waarom niettemin nog vaak naar een taxatierapport wordt gevraagd. Blok schrijft: “Het staat hypotheekverstrekkers vrij om aanvullende eisen te stellen, zolang deze niet in strijd zijn met de wet. Dit betekent dat hypotheekverstrekkers zelf mogen bepalen of zij bij hypotheken tot en met 90% van de waarde van de woning een fysieke taxatie vragen. Er kunnen diverse redenen zijn om te vragen om een taxatierapport dat is opgesteld door een taxateur. Zo kan de meest recente WOZ-beschikking in de ogen van de hypotheekverstrekker bijvoorbeeld te oud zijn om een betrouwbare indicatie te geven van de waarde van de woning, of kan de vermoedelijke staat van het onderhoud van de woning een reden zijn om een fysieke taxatie te vragen.”

Geen verplichting
De minister is niet van plan om, zoals Houwers voorstelt, wettelijk te regelen dat banken en andere hypotheekverstrekkers genoegen moeten nemen met een WOZ-beschikking. “Het beginsel van contractvrijheid brengt met zich mee dat partijen zelf bepalen onder welke voorwaarden zij een overeenkomst willen sluiten.” Verplicht stellen kan er volgens Blok toe leiden dat verstrekkers geen hypotheken meer zullen verstrekken in gevallen waarin zij vinden dat de WOZ-waarde onvoldoende zekerheid biedt over de waarde van de woning. “Een verplichting om gebruik te maken van de WOZ-beschikking bij het bepalen van de waarde van de woning acht ik daarom niet wenselijk.”

Reageer op dit artikel