nieuws

Ieder krediet vanaf € 250 drukt straks maximale hypotheek

Financiële planning 238

Ieder krediet vanaf € 250 drukt straks maximale hypotheek

Vanaf 1 december worden alle kredieten van meer dan € 250 én die een looptijd hebben van langer dan 1 maand, geregistreerd.Voorheen werden kredieten vanaf € 500 (tot maximaal € 175.000) en met een looptijd van 3 maanden of meer geregistreerd. Budgetvoorlichtingsinstituut Nibud is blij met de aanscherping van de registratie.

Met deze al eerder aangekondigde maatregel sluit het BKR aan bij de aangescherpt Wft.  Volgens het Nibud gaat er van de aanscherping ook een heilzame werking uit in beleid van het voorkomen van financiële problemen. “Het naar beneden bijstellen van de registratiegrenzen biedt eerder inzicht in het stapelen van (kleine) schulden waardoor mensen met schuldproblemen sneller geholpen kunnen worden. Nu zijn bijvoorbeeld 4 kleine leningen/verzendhuiskredieten/roodstanden van € 400 niet zichtbaar voor kredietverstrekkers. Maar dit is wel een betalingsverplichting van € 1.600.”

Minder hypotheek mogelijk
Ook zullen kredieten met een looptijd van 1 of 2 maanden geregistreerd worden. Het Nibud erkent dat door deze aanscherping iemand vanaf 1 december misschien minder extra kan lenen, omdat kredietverstrekkers deze betalingsverplichtingen dan wel kunnen zien. Eerder waarschuwde Vereniging Eigen Huis (VEH) al dat huizenkopers door de nieuwe grenzen minder geld kunnen lenen voor hun huis. Bij een maximale roodstand van € 1500 zou dit de maximale financieringslast met € 8400 kunnen drukken.

Vraag BKR-inzage aan
Vanuit preventief oogpunt vindt het Nibud het echter goed dat er eerder wordt geregistreerd, dat er ook kleine bedragen worden meegenomen en dat er geen maximum aan het leenbedrag wordt gesteld. Het Nibud adviseert consumenten om alle uitstaande en mogelijke kredieten goed door te lopen en eventueel een BKR-inzage aan te vragen. “Dan kan men een afweging maken welke kredietmogelijkheden gebruikt worden en welke opgezegd zouden kunnen worden. Daarbij zou men ook rekening moeten houden met het soort krediet dat men heeft. Zo is roodstand bijvoorbeeld niet bedoeld om langdurig te gebruiken, maar om een kortlopend tekort op te vullen. Een ander soort krediet kan dan qua rente veel gunstiger zijn. De looptijd van de lening zou moeten passen bij het bestedingsdoel waarvoor de lening is aangegaan.”

Reageer op dit artikel