nieuws

SNB Bank overstag met herberekening boeterente

Financiële planning 5587

SNB Bank overstag met herberekening boeterente

SNS Bank heeft aangekondigd dat ze de methode van boeteberekening bij het oversluiten van de hypotheek gaat aanpassen. Alle boetes worden met terugwerkende kracht (tot 14 juli 2016) herberekend en teveel betaalde boetes worden vergoed. De collectieve actie van de stichting Oversluitclaim lijkt daarmee z’n eerste vruchten te hebben afgeworpen. 

Op 14 juli werd de Europese Mortgage Credit Directive ook in Nederland van kracht. Op grond van deze wetgeving mogen geldverstrekkers niet meer dan de werkelijke kosten in rekening brengen als boete voor vervroegd aflossen. Omdat banken in het verleden teveel boeterente hebben berekend en vaak hun berekeningsmethodiek nog niet hebben aangepast, heeft de stichting Oversluitclaim -een initiatief van adviesbedrijf Ikbenfrits.nl een massaclaim aangekondigd.

Probleem veel groter dan gedacht
Oversluitclaim noemt de zet van SNS bank een eerste stap in de goede richting. Het probleem is volgens de stichting bij SNS veel groter dan gedacht. “Oversluitclaim heeft aangetoond dat de Nederlandse banken twee foutieve methodes hanteren om de boete te berekenen. Bij navraag bij SNS bank blijkt dat de boeteberekening ook geen rekening hield met de reguliere aflossing van hypotheken. Hierdoor waren de oversluitboetes van SNS bank in het verleden nog veel hoger dan gedacht. SNS heeft maar een deel van de fouten
rechtgezet.”

Ruim € 3.400 schade per hypotheek
Alle banken in Nederland rekenen volgens Oversluitclaim een te hoge boete voor oversluiten. De stichting heeft uitgerekend dat de boeterente die de banken berekenen per klant gemiddeld 15% te hoog is. Dit komt neer op ruim € 3.400 per hypotheek.
Ook schade in het verleden wordt door Oversluitclaim verhaald. Dit geldt zowel voor mensen die al een boete betaald hebben als voor mensen die vastzitten aan een te hoge hypotheek omdat oversluiten te duur is. Het doel van Oversluitclaim is er voor te zorgen dat haar deelnemers alle schade die zij hebben geleden als gevolg van de te hoge boeterente vergoed krijgen. Daarnaast wil ze banken verplichten in het vervolg lage oversluitboetes te berekenen aan hun huidige klanten.

Reageer op dit artikel