nieuws

NVM: ‘Taxateur onderdeel van systeem met perverse prikkels’

Financiële planning 3584

NVM: ‘Taxateur onderdeel van systeem met perverse prikkels’

“De taxateur is onderdeel van een systeem waar banken, hypotheekadviseur en consument verschillende belangen hebben bij de taxatie. Het systeem bevat een aantal perverse prikkels die de onafhankelijkheid van de woningtaxateur onder druk zetten.” Dit stelde NVM-voorzitter Ger Jaarsma bij de presentatie van de woningmarktcijfers over het derde kwartaal. De koper komt in de huidige markt steeds meer in de knel.

De NVM heeft afgelopen weekend met dagbladadvertenties een oproep gedaan voor een open debat over de positie van de taxateur en de dilemma’s waar deze mee te maken krijgt. Dit naar aanleiding van discussie over de onafhankelijkheid van de taxateur bij de waardebepaling van woningen. Jaarsma: “De NVM is van mening dat momenteel te veel naar de taxateur wordt gekeken.“We doen een oproep aan de gehele sector met ons mee te denken richting een systeem, waarbij de taxateur objectief deze onafhankelijke rol kan blijven uitoefenen.”

Duidelijke tweedeling op Nederlandse woningmarkt
Uit de vandaag gepresenteerde cijfers over het derde kwartaal blijkt dat kopers steeds minder te kiezen op de woningmarkt, als ze überhaupt al kans maken op een eigen huis gelet op de oververhitting van de markt in een aantal regio’s. In het afgelopen kwartaal wisselden ruim 41.000 bestaande koopwoningen van eigenaar. Dat is 15% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal 53.500 transacties. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal bijna 159.000 transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaars (ruim 206.500 transacties voor de gehele markt). Ook de gemiddelde woningprijs is in het derde kwartaal toegenomen: met 1,3% ten opzichte van een kwartaal eerder en 7,4% vergeleken met een jaar eerder.

“De prijsontwikkeling in de NVM-regio Amsterdam begint met een plus van 22% op jaarbasis problematische vormen aan te nemen”, zegt Jaarsma. “Er is sprake van een duidelijke tweedeling op de Nederlandse koopwoningmarkt. Dat uit zich in de regionale dynamiek. De ontwikkelingen in regio’s met veel krapte, zoals Amsterdam en een aantal centra van studentensteden zijn zorgelijk.”

‘Verkopers spinnen garen bij krimpend aanbod’

De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 80 dagen, 17 dagen minder dan een jaar geleden. Ook het aantal woningen dat in Nederland te koop staat, neemt steeds sneller af. Halverwege het derde kwartaal 2016 (de peildatum voor het aanbod) stonden er bij NVM-makelaars ruim 101.000 woningen in aanbod. Dat is 24% minder dan een jaar geleden. Ook vergeleken met een kwartaal eerder is er sprake van een daling van het woningaanbod van meer dan 9%. Jaarsma: “De verkopers spinnen garen bij het krimpende aanbod en kopers hebben steeds minder keuze.” Een potentiële koper kon in het derde kwartaal 2016 gemiddeld kiezen uit ruim 7 woningen. De verkoopkans van woningen, die te koop komen, neemt verder toe. 54% van de nieuw in aanbod gekomen bestaande koopwoningen is binnen 90 dagen verkocht.

Meer nieuwbouwtransacties met forse prijsstijging
Ook in de nieuwbouw duurt de opgaande lijn in het aantal transacties voort. In het derde kwartaal van 2016 zijn circa 7.100 nieuwbouwwoningen verkocht, ruim 13% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Wel is er sprake van een daling van 5% ten opzichte van vorig kwartaal. Op jaarbasis worden inmiddels ruim 28.000 nieuwbouwwoningen door NVM-makelaars verkocht (totale markt circa 37.500). Ten opzichte van vorig jaar zijn nieuwbouwwoningen bijna 15% duurder geworden. Er zijn volgens NVM twee oorzaken voor deze prijsstijging: krapte op de woningmarkt in relatie tot een tekort aan nieuwbouwwoningen, en de focus op doorstroming, die zorgt voor verkoop van grotere en duurdere woningen.

Woonlasten Nederlanders relatief hoog
Nederlanders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan woonlasten, meldt NVM op basis van een recent onderzoek door Bouwfonds Property Development (BPD). De Fransen besteden gemiddeld 35% van hun inkomen aan woonlasten, en de Duitsers nog iets minder: 33%. Uit het BPD-onderzoek blijkt verder dat Nederlanders met een huurwoning gemiddeld nog duurder uit zijn. Zij geven 41% van hun inkomen uit aan woonlasten. “Een zorgelijke ontwikkeling in de huidige markt waar de prijsstijgingen vooralsnog door achterblijvende nieuwbouw, algehele krapte en stijgende grondprijzen en bouwkosten zullen aanhouden”, stelt Jaarsma.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel