nieuws

NVB: ‘Ruimte voor eigen oordeel banken leencapaciteit consument’

Financiële planning 2451

NVB: ‘Ruimte voor eigen oordeel banken leencapaciteit consument’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is geen voorstander van een generieke verruiming van de leennormen voor hypotheken. “Deze leidt tot hogere lasten voor sommige consumenten, die daarvan de mogelijke financiële risico’s niet altijd kunnen overzien.” Dit laat de NVB op haar website weten naar aanleiding van de uitspraken van Maxime Verhagen.

“Het bepalen van de leencapaciteit van consumenten voor een hypotheek is altijd een individuele zaak”, zegt de NVB. “Voor banken is het belangrijk dat zij binnen de geldende regels voldoende ruimte hebben voor de beoordeling van de leencapaciteit van consumenten. Daardoor zouden in specifieke gevallen, waarin dat verantwoord is, consumenten iets meer kunnen lenen.”

Belemmeringen
De NVB onderschrijft dat belemmeringen voor toetreding tot of doorstroming op de woningmarkt zoveel mogelijk moeten worden weggenomen. “Voor wat betreft het tweede inkomen in een gezin is de praktijk al dat hiermee sterker rekening wordt gehouden waardoor er meer kan worden geleend.”

Reageer op dit artikel