nieuws

Minister: ‘Mogelijk is los overbruggingskrediet commercieel onaantrekkelijk’

Financiële planning 1897

Minister: ‘Mogelijk is los overbruggingskrediet commercieel onaantrekkelijk’

Volgens de ministers Dijsselbloem en Blok staat regelgeving niet in de weg om aan klanten een los overbruggingskrediet te verlenen. Wel kan het zijn dat kredietverstrekkers de optie commercieel niet aantrekkelijk vinden. Dat staat in antwoorden op Kamervragen van Aukje de Vries en Roald van der Linde (VVD). De ministers willen wel meer inzicht in de praktijk van maatwerk op de hypotheekmarkt.

De VVD’ers stelden de vragen naar aanleiding van het Telegraafartikel “Bank straft trouwe klant” waarin een gepensioneerde dame geen overbruggingskrediet kreeg van de bank omdat zij voor haar nieuwe, kleinere, woning geen nieuwe hypotheek nodig had.

Commercieel
Minister Dijsselbloem schrijft in zijn antwoord dat de overbruggingsofferte doorgaans deel uitmaakt van de woninghypotheekofferte. “Kredietverstrekkers bieden een overbruggingskrediet in de meeste gevallen enkel aan wanneer de consument ook een nieuwe hypotheek afsluit. Dit is bij de meeste kredietverstrekkers een gestandaardiseerde vorm van kredietverlening, waarbij het gehele advies, aanvraag- en offertetraject is gestandaardiseerd en daardoor ook relatief goedkoper kan worden aangeboden.” De minister voegt toe: “Mogelijk vinden kredietverstrekkers een los overbruggingskrediet, dus zonder de combinatie met een nieuwe hypotheek, commercieel niet aantrekkelijk vanwege de korte looptijd van de lening.”

Maatwerk
De minister zegt dat in gevallen waarbij geen hypotheek wordt afgesloten voor de nieuwe woning een overbruggingskrediet als vorm van maatwerk kan worden aangeboden. “Dit wordt echter niet standaard aangeboden en is afhankelijk van de klantspecifieke situatie.”

Regelgeving staat het verstrekken van een (los) overbruggingskrediet niet in de weg, aldus Dijsselbloem en Blok. “Wanneer een kredietverstrekker aangeeft wel een hypothecair krediet in combinatie met een overbruggingskrediet te kunnen (en willen) verstrekken, maar niet enkel een overbruggingskrediet, lijkt regelgeving niet de knellende factor te zijn. Indien dit wel het geval is, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de explain mogelijkheid die de regelgeving op dit punt biedt.”

Explainruimte
De ministers geven verder aan dat er momenteel veel aandacht is voor maatwerk in de hypotheekmarkt. Zo komt er, als eerder aangekondigd, een platform maatwerk. Hierin zullen de ministeries van BZK en Financiën, samen met het toezicht en sectorpartijen, knelpunten identificeren in de hypotheekverstrekking. Om op voorhand een beter beeld te krijgen van de praktijk rond maatwerk zullen Blok en Dijsselbloem ‘allereerst’ een onderzoek uitzetten over hoe de hypotheeksector momenteel met maatwerk omgaat, in welke mate gebruik wordt gemaakt van de explainruimte en welke belemmeringen in de praktijk bestaan om dit te doen.

Reageer op dit artikel