nieuws

Minder spaarzin door hebzucht

Financiële planning 2268

Minder spaarzin door hebzucht

Hebzuchtige mensen sparen minder en hebben vaak meer schulden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘The psychology of greed’ waarop Terri Seuntjes is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Ze pleit ervoor om betalingen weer meer zichtbaar te maken.

‘The psychology of greed’ is een van de eerste onderzoeken naar hebzucht, daarom ligt de nadruk vooral op het begrijpen wat hebzucht precies is. Seuntjens definieert hebzucht als een onverzadigbaar verlangen naar meer. Ze liet voor haar onderzoek onder meer vragen laten meelopen met het Nibud Scholierenonderzoek om te kijken hoe hebzucht samenhangt met financiële keuzes.

Inzichten voor de praktijk
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat hebzuchtige adolescenten meer inkomsten hebben, maar ook meer uitgeven, minder sparen en meer schulden hebben. Ook laat het onderzoek zien dat hebzucht gerelateerd is aan minder zelfcontrole en meer impulsiviteit. Hebzuchtige mensen doen sneller impulsieve aankopen. “Praktisch gezien zou je dus willen dat ze een soort van cooling-down periode zouden hebben als ze iets willen kopen” aldus Seuntjes.

De onderzoeker wijst erop dat het ook interessant zou zijn om te kijken of we de focus van hebzucht anders gericht kan worden. “We zien nu dat hebzuchtige mensen meer geld uitgeven, minder vaak sparen en vaker lenen. Als we ze op de een of andere manier hebberig kunnen maken voor hun spaargeld, zouden we het effect misschien kunnen omdraaien.Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen vooral pijn ervaren als ze echt zien dat hun geld verdwijnt, dus als je cash betaalt. Zeker in de huidige tijd waarin betalen steeds gemakkelijker en meer onzichtbaar wordt, zouden voor mensen die hebzuchtig zijn betalingen weer meer zichtbaar gemaakt moeten worden.”

Beetje hebzucht zelfs goed
Hebzucht is volgens Terri niet per se een slechte eigenschap. “Een beetje hebzuchtig zijn is zelfs goed. Hebzucht motiveert mensen namelijk om hun doel te bereiken.”

Reageer op dit artikel