nieuws

Kamer wil soepeler hypotheeknormen

Financiële planning 1899

Kamer wil soepeler hypotheeknormen

De meerderheid van de Tweede Kamerleden wil dat de regering samen met de AFM en budgetinstituut Nibud gaat kijken of de hypotheeknormen kunnen worden versoepeld. Een motie van Kamerlid Ronnes (CDA) daarover is dinsdag aangenomen.

Het Nibud adviseert het kabinet over de financieringslastnormen die geldgevers moeten hanteren bij het verstrekken van hypotheken. “Strikte toepassing van normen die door het Nibud zijn opgesteld voor de hypotheekverstrekking kan leiden tot onredelijke situaties”, stelde Ronnes in zijn motie. “Uit onderzoek van ABF Research blijkt dat de Nibud-normen onnodig strikt worden toegepast en daardoor een belemmering vormen voor hypotheekverstrekking aan een grote groep potentiële huizenkopers.”
Daarom zouden de normen moeten worden geactualiseerd, waarbij meer rekening moet worden gehouden met het inkomensperspectief van starters en met lagere energiekosten. Dat voorstel van Ronnes is nu aangenomen door het parlement. Moties over het behouden van de loan-to-valueverhouding van 102% voor 2017, het afschaffen van de oversluitboete en het verlagen van de verplichte aflossing voor starters naar 50% werden verworpen.

200.000 huishoudens
De motie van Ronnes is ingediend vlak na een oproep van Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen eerder deze maand: “Bijna 200.000 huishoudens kunnen alleen verhuizen als het kabinet groen licht geeft voor een soepele toepassing van de Nibud-normen.” Volgens voormalig CDA-minister Verhagen blijkt uit het genoemde onderzoek van ABF niet dat huizenbezitters minder risico’s lopen met strengere normen. Hij denkt aan ruimere normen voor mensen met een netto-inkomen tot € 30.000. “Vooral als ze een woning kopen die heel energiezuinig is. Dat scheelt per maand een fiks bedrag, maar tot op heden zie je dat niet terug in de hypotheek die je aangeboden wordt. De bank mag er geen rekening mee houden. Daardoor alleen al vissen zo’n 50.000 huishoudens achter het net.” Ook jonge hoogopgeleiden mogen van Verhagen meer lenen. “Als we blijven doen alsof het inkomen op bijvoorbeeld hun 26e altijd op dat niveau zal blijven, dan zit je 22.000 potentiële koopstarters onnodig in de weg. Bij tweeverdieners mag er ook iets meer rekening gehouden worden met het tweede inkomen.”

Reageer op dit artikel