nieuws

Fors minder werkloze 45-plussers

Financiële planning 1317

Fors minder werkloze 45-plussers

De daling van het aantal werklozen zet stevig door. In de afgelopen drie maanden bedroeg de afname gemiddeld 13 duizend per maand, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling is het sterkst onder 45-plussers.

De werkloosheid kwam in september uit op 510 duizend. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7% van de beroepsbevolking. In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid nu bijna 100 duizend lager, maar wel nog 200 duizend hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310 duizend personen het laagste punt van de afgelopen jaren. Vijfenhalf jaar later (februari 2014) piekte de werkloosheid op 699 duizend.

Het sterkst was de afname van de werkloosheid onder 45-plussers. Ruim de helft van de totale werkloosheidsdaling in het afgelopen jaar kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. In september 2016 kwam het aantal werkloze 45-plussers net onder de 200 duizend uit. Een jaar daarvoor waren er nog 250 duizend 45-plussers werkloos.

Minder WW-uitkeringen uit bouw, grafische industrie en zorg en welzijn
Het aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. UWV telde eind september 424 duizend lopende WW-uitkeringen, 2 duizend (-0,6%) minder dan in augustus. UWV verstrekte tot en met september dit jaar 377 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 52 duizend minder (-12,1%) dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel minder nieuwe uitkeringen kwamen er dit jaar vanuit de sectoren bouwnijverheid (-27,7%), de grafische industrie (-24,5%) en zorg en welzijn (-22,6%).

WW-percentage veel hoger bij 50-plusser en lager opgeleiden
Voor laagopgeleiden (7,1%) en 50-plussers (7,5%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,8%. Van de laagopgeleiden in de WW behoort meer dan de helft (56%) tot de leeftijdsgroep 50-plus.

 

Reageer op dit artikel