nieuws

DNB: ‘Consument kan meer lenen dan voor de crisis’

Financiële planning 3042

DNB: ‘Consument kan meer lenen dan voor de crisis’

In weerwil van de geluiden dat consumenten minder kunnen lenen voor hun huis stelt De Nederlandsche Bank (DNB) dat de leennormen niet knellender zijn geworden sinds de crisis. De toezichthouder stelt dat door de daling van de rente en de de groei van de inkomen de maximale lening bijna 4% hoger ligt, terwijl de woningprijzen gemiddeld nog altijd ruim 12% lager liggen dan voor 2008. 

DNB wijst erop dat de normen van het Nibud niet de enige normen zijn in de hypotheekmarkt die sinds de crisis zijn aangescherpt. Zo beperkte het kabinet de hypotheekrenteaftrek tot annuïtaire hypotheken en wordt de LTV afgebouwd tot maximaal 100% in 2018. Het Nibud ging echter van oudsher al uit van een volledig annuïtair af te lossen hypotheek, zodat de wijziging in de bepaling van de hypotheekrenteaftrek geen invloed had op de bepaling van de maximale hypotheeksom. “Ook het maximeren van de hypotheeklening ten opzichte van de waarde van de woning heeft geen invloed op de bepaling van de maximale hypotheeksom die een huishouden kan lenen. Voor een duurder huis mag immers meer geleend worden. Hooguit impliceert deze norm dat een huishouden een deel van de aankoopkosten met eigen geld moet betalen”, aldus de toezichthouder.

Extra buffer voor onvermijdbare uitgaven
De Nibud-normen zijn volgens de DNB de afgelopen jaren alleen voor de laagste inkomens strenger geworden door aanpassingen in de berekeningen, met name door de toevoeging van een extra buffer voor onvermijdbare persoonlijke uitgaven. Voor de meeste huishoudens zijn de normen vooral strenger geworden als gevolg van de lastenverzwaringen die het kabinet heeft doorgevoerd om de overheidsbegroting op orde te brengen. Daarnaast zijn de minimale uitgaven aan andere zaken dan wonen gestegen als gevolg van de inflatie, al was deze in de afgelopen jaren meestal laag.

Hogere maximale hypotheek
Daar staat volgens te toezichthouder echter tegenover dat in dezelfde periode ook de rente is gedaald en de inkomens zijn gegroeid. Bij een lagere rente zijn de woonuitgaven lager en leidt een zelfde ruimte voor woonuitgaven dus tot een hogere maximale hypotheek. De gemiddelde rente op leningen met een looptijd langer dan 10 jaar daalde van 5,4 procent in 2008 tot 3,1 procent in 2016. Bij een hoger loon blijft meer ruimte over voor woonuitgaven en geldt ook dat de maximale hypotheeksom  hoger kan zijn. Hoewel de loongroei sinds het uitbreken van de crisis niet uitbundig was, ligt het gemiddelde nominale loon per arbeidsjaar in 2016 ruim 12 procent hoger dan in 2008. De inkomensgroep die in 2008 bruto 50.000 euro verdiende, verdient in 2016 daarmee een kleine 58.000 euro.

Reageer op dit artikel