nieuws

Blok: ‘Communicatie over risico-opslag moet beter’

Financiële planning 982

Blok: ‘Communicatie over risico-opslag moet beter’

Minister Blok (Wonen) verwacht van hypotheekaanbieders dat zij waar nodig de informatie de informatie over risico-opslagen verbeteren. De minister reageert hiermee op een brief die de commissie voor Wonen en Rijksdienst had ontvangen en waarin werd gevraagd hoe consumenten geïnformeerd kunnen worden over hun mogelijkheden om een lagere risico-opslag aan te vragen.

De minister verwijst in zijn antwoord naar het overleg dat hij afgelopen voorjaar met de sector had over de wijze waarop met risico-opslag wordt omgegaan. Blok: “Hieruit kwam naar voren dat kredietverstrekkers op verschillende manieren met risico-opslagen omgaan. (…) Bij afloop van de rentevastperiode dient elke kredietverstrekker bij het bepalen van het nieuwe rentetarief en de bijbehorende risico-opslag voor de nieuwe rentevastperiode altijd rekening te houden met reeds gedane aflossingen door de consument. Dit is onder het eensporig rentebeleid verplicht. Tijdens de lopende rentevastperiode is het afhankelijk van de gehanteerde voorwaarden of mutaties in de woningwaarde of aflossingen op de hypotheek aanleiding geven tot veranderingen in de risico-opslag. (…) Als de voorwaarden ruimte bieden om tijdens de rentevastperiode de risico-opslag bij te stellen, is het wenselijk dat voor de consument duidelijk is of dit automatisch gebeurt.”

Frequent en proactief contact met de klant
De minister verwijst naar de eerdere gesprekken met de sector waarin de aanbieders aangaven het belang van heldere communicatie te onderschrijven en te streven naar meer frequent en proactief contact met de klant. “Ik verwacht dan ook dat aanbieders hun rol hierin oppakken en waar nodig communicatie rondom hun hypotheekvoorwaarden verbeteren zodat voor consumenten helder is of verlaging tijdens de lopende rentevastperiode mogelijk is en, indien dit niet automatisch gebeurt, hoe zij verlaging van de risico-opslag kunnen aanvragen wanneer zij hiervoor in aanmerking komen.”

Reageer op dit artikel