nieuws

Ruud van der Wal: ‘Overheid betaalt nu ook subsidie voor uitvaart’

Financiële planning 2406

Ruud van der Wal: ‘Overheid betaalt nu ook subsidie voor uitvaart’

Gisteren lanceerde Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij uitvaartverzekeraar Monuta, het idee om de advieskosten voor een uitvaartverzekering te subsidiëren. Het maakte een storm aan reacties los op dit forum waarbij zowel de haalbaarheid als de wenselijkheid ter discussie werden gesteld. Van der Wal licht zijn voorstel graag nog even toe.

Wat was de reden om dit idee te lanceren?
“Wij zien een toename van het aantal gemeentelijke uitvaarten met 15%. Dan heb je het over 2.100 uitvaarten op jaarbasis. Natuurlijk wordt geprobeerd om die kosten te verhalen, maar vaak blijkt dat niet mogelijk. Door de komst van het provisieverbod zien we de groep mensen die helemaal niets regelt voor de uitvaart alleen maar toenemen.”

Maar hebben die mensen überhaupt wel geld voor een uitvaart?
“Vaak zijn het mensen uit de kwetsbaarste groepen in de samenleving die helemaal niets geregeld hebben. Geld is inderdaad meestal het probleem. Juist daarom zouden die mensen zich op basis van goed advies tegen een betaalbare premie moeten verzekeren.”

Een naturapolis is toch een hartstikke simpel product? Daar heb je toch geen advies voor nodig?
“Het klopt dat een uitvaartverzekering in de kern niet heel ingewikkeld is, maar zeker voor de kwetsbaarste groepen zou het onderdeel moeten zijn van een totaaladvies. Er zijn ook mensen die een polis toch niet online kunnen of willen afsluiten. Als het heel makkelijk was zou er nooit een uitvaartpolis via het intermediair gesloten worden.”

Hoe ligt de verdeling tussen het directe kanaal en het intermediair sinds het provisieverbod?
“Voor het provisieverbod werd twee derde gesloten door het intermediair en een derde rechtstreeks. Dat is nu precies andersom. Maar daarbij zijn niet de mensen inbegrepen die helemaal niets meer afsluiten.”

Is een pleidooi voor een terugkeer van provisiebeloning bij uitvaart niet veel logischer dan een vraag om subsidie?
“Wij zien zowel de voordelen als de nadelen van provisie op uitvaart. Door het provisieverbod op uitvaart is de kwaliteit binnen de portefeuille toegenomen omdat er nu vaak een goed adviestraject aan vooraf gaat. Tegelijkertijd zien wij ook dat de omzet in het intermediaire kanaal gedaald is. Hierdoor ontstaat in onze beleving een maatschappelijk probleem dat verder strekt dan die discussie over provisie of andere vormen van subsidie in de samenleving. Feitelijk betaalt de overheid nu al subsidie voor uitvaart. Het zou mooi zijn als we de maatschappelijke kosten die dit oplevert kunnen drukken.”

Pleiten jullie voor een generieke subsidie of een subsidie die specifiek gericht is op de kwetsbare groepen?
“Het eerste. Ik denk dat financieel advies voor een uitvaart thuishoort in de zelfde categorie als gratis rechtshulp voor wie niet over voldoende inkomen beschikt. Als je het heel ver door wilt trekken zou je het zelfs kunnen betitelen als een sociale voorziening.”

Reageer op dit artikel