nieuws

Grootbanken pakken marktaandeel terug in hypotheken

Financiële planning 4236

Grootbanken pakken marktaandeel terug in hypotheken

De grootbanken pakten vorig kwartaal marktaandeel terug en bezitten weer de helft van de hypotheekmarkt. Dit blijkt uit de Hypotheekupdate van IG&H over het tweede kwartaal van 2016. Rabobank (+1,5%) en ABN Amro (inclusief Florius, +1,1%) groeiden het sterkst.

Tegenover de plus bij marktleider Rabo en ABN Amro staat een min van 1,7% bij ING dat daarmee haar tweede plaats op het lijstje grote hypotheekverstrekkers moet overdoen aan ABN Amro. Ondanks deze daling hebben de drie grootbanken weer meer dan de helft van de markt in handen, namelijk 51,5%.

Verzekeraars en pensioenfondsen leveren in
Over het afgelopen half jaar hebben de verzekeraars en pensioenfondsen het meeste marktaandeel ingeleverd; zij zien hun productieaandeel in de afgelopen zes maanden dalen van ruim 36% naar minder dan 30%. “We zien dat de grootbanken afgelopen periode zich weer wat actiever hebben laten gelden op de markt”, zegt Joppe Smit, senior manager bij IG&H. “Waarbij tevens mee kan spelen dat door de lage rente het competitieve voordeel van verzekeraars en pensioenfondsen in absolute zin ook beperkter is.” Vorige week bleek nog uit de Consumentenmonitor van toezichthouder AFM dat de banken met hun eigen advieskanaal slechter scoren, waar een toenemend percentage hypotheken juist haar weg vindt via het intermediair.

Hoogste niveau sinds de crisis
De hypotheekmarkt bereikt in het tweede kwartaal van 2016 het hoogste niveau sinds de crisis. De gemiddelde hypotheeksom is het afgelopen kwartaal gestegen naar € 258.000. Dit is de hoogste stand sinds de crisis van 2008. Ook de totale hypotheekomzet is aanzienlijk gestegen naar € 18,7 miljard. Een stijging van 29% ten opzichte van een jaar eerder. “Een opvallend sterke toename,” zegt Joppe Smit, Senior Manager bij IG&H. “Zeker omdat consumenten steeds minder kunnen lenen vanwege de invoer van strengere leennormen.”

Groei bij alle typen hypotheekafsluiters
De omzetgroei van de hypotheekmarkt komt voort uit een groei bij alle typen hypotheekafsluiters. Met name dankzij de doorstromers bereikt de aankoopmarkt weer een vergelijkbaar niveau als voor de crisis in 2008. Zij zijn goed voor een stijging van 38% ten opzichte van een jaar eerder. De oversluitmarkt groeit met 43% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, maar komt in absolute zin niet in de buurt van de cijfers uit 2008. Ondanks dat starters het steeds moeilijker krijgen door stijgende huizenprijzen en strenger wordende regels, is dit aantal in een jaar tijd met 5%.

Ruimte voor nieuwe verstrekkers
Door de sterke marktgroei is er in het eerste half jaar zo’n € 8 mrd meer aan hypotheken verstrekt. Het marktaandeel van regiepartijen is ten opzichte van het voorgaande kwartaal met bijna één procent gedaald naar 18,5%. In absoluut volume bleef hun bijdrage echter stabiel, op € 6,5 mrd. “De forse marktgroei lijkt voldoende ruimte te bieden aan nieuwe, wellicht internationale, verstrekkers”, zegt Smit. Afgelopen kwartaal kende wederom twee nieuwe (regie)partijen: Iqwoon van Quion/Hypotrust en Merius Hypotheken van CMIS Group.

Reageer op dit artikel