nieuws

Betalingsachterstand hardnekkig twistpunt bij zorgverzekeringen

Financiële planning 2361

Betalingsachterstand hardnekkig twistpunt bij zorgverzekeringen

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) verwacht ook dit jaar geen terugloop van het aantal klachten en geschillen van wanbetalers met een premieschuld voor de zorgverzekering. Van januari tot nu gaat 13% van alle vragen, klachten en geschillen over premieachterstanden. Over geheel 2015 kwam dat percentage uit op 15%.

Vaak betreft de klacht of het geschil de hoogte van de premieachterstand, waarbij het voor de verzekerde niet duidelijk is wat de precieze betalingsachterstand is. Opmerkelijk is dat sommige zorgverzekeraars niet exact de hoogte van de premieachterstand konden vaststellen. Dit heeft deels te maken met verrekeningen, wijze van boeken en vorderingen die aan een incassobureau of deurwaarder worden overgedragen. In circa een derde van de geschillen beslist de Geschillencommissie Zorgverzekeringen in het voordeel van de verzekerde of wordt het geschil tijdens de procedure opgelost.

Contact met zorgverzekeraar
“Preventief in actie komen, voorkomt in veel gevallen (financiële) problemen. Het is daarom belangrijk dat mensen met een betalingsachterstand tijdig contact met de zorgverzekeraar opnemen en een betalingsregeling treffen,” aldus Kees van Kranenburg, directeur van de SKGZ.  De  stichting faciliteert in opdracht van het ministerie van  Volksgezondheid de website Zorgverzekeringslijn.nl. Hier  kunnen  consumenten  terecht voor informatie over onder andere de premieplicht en schulden bij de zorgverzekeraar.

Wanbetalersregeling
De zorgverzekeraar meldt bij een premieachterstand van zes maanden een verzekeringnemer of een verzekerde aan als wanbetaler bij Zorginstituut Nederland. Deze mensen zitten in de zogenaamde wanbetalersregeling en betalen een bestuursrechtelijke premie die op hun loon of uitkering wordt ingehouden. De bestuursrechtelijke premie is flink hoger dan de maandelijkse premie die aan de zorgverzekeraar wordt betaald. En daarnaast moet ook de schuld nog worden afgelost.

 

Reageer op dit artikel