nieuws

400 mensen meldden zich bij Goedhart voor aanpassing wurgkrediet

Financiële planning 6246

400 mensen meldden zich bij Goedhart voor aanpassing wurgkrediet

Rob Goedhart van de Stichting Geldbelangen heeft tot nu ongeveer 200 mensen geholpen met de omzetting van hun peperdure krediet bij Interbank. Dat kwam dit weekend naar voren in een uitzending van het televisieprogramma Kassa. De vraag of Goedhart met zijn hulp aan de klanten in overtreding was, is nog altijd niet definitief beantwoord door de AFM.

Tot eind vorige week meldden zich 400 mensen bij Stichting Geldbelangen. Van deze groep machtigden 200 Goedhart om te gaan onderhandelen met Interbank over aanpassing van hun krediet bij Interbank.  Interbank stelt daarnaast ook zonder de bemoeienis van Goedhart kredieten te hebben aangepast, maar kon tegenover Kassa niet aangeven om hoeveel dossiers dat gaat.  In totaal hebben zich – inclusief de dossiers van Geldbelangen –  650 mensen bij Interbank gemeld.

Besparing van €1,3 miljoen
Van de dossiers waarvoor Goedhart met Interbank heeft onderhandeld zijn 90 klanten akkoord gegaan met de omzetting van hun wurgkrediet. Voor hen is gemiddeld een besparing bereikt van € 14.500 door, afhankelijk van de individuele situatie, de rente fors naar beneden bij te stellen en het doorlopende krediet om te zetten naar een persoonlijke lening. In totaal stelt Stichting Geldbelangen grofweg € 1,3 miljoen voor de klanten te hebben bespaard.

Van compensatie voor de jarenlang betaalde woekerrente wil Interbank echter niets weten. Daarbij legt Goedhart zich neer: “Daar hebben we bewust voor gekozen. We willen de schade voor de mensen naar de toekomst beperken. Interbank had zich op het standpunt kunnen stellen dat ze niets onwettigs hebben gedaan. Dan hadden we kunnen gaan procederen bij de rechter. En dan ben je jaren verder en vele duizenden euro’s lichter terwijl je dan moet afwachten hoe de rechter gaat beslissen. Het Kifid is ook geen uitkomst want in alle zaken die tegen Interbank zijn gevoerd bij het Kifid, heeft Interbank gelijk gekregen.”
Bij 70 Interbank-klanten die zich bij hem belden ligt er een voorstel waarover nog een beslissing moet worden genomen door de klant. De overigen 40 dossiers zijn nog in behandeling.

‘Bemiddeling zonder vergunning’
De vraag of Goedhart rechtmatig klanten heeft geholpen bij de omzetting van hun krediet is overigens nog altijd niet definitief beantwoord door de AFM. Eerder constateerde de toezichthouder dat de hulp van Goedhart bij de omzetting van kredieten valt onder het kopje ‘bemiddeling’. Hij beschikt echter niet over de daarvoor benodigde Wft-vergunning en stelt deze papieren ook niet te willen halen om zijn onafhankelijke rol te kunnen blijven spelen. De AFM en Goedhart zijn nog altijd in gesprek om te bepalen of Goedhart in overtreding is geweest en welke sanctie daarop zou moeten volgen

Reageer op dit artikel