nieuws

Zomerserie (29): zeven vragen aan Ab Flipse van Woekerpolis.nl

Financiële planning 2892

Zomerserie (29): zeven vragen aan Ab Flipse van Woekerpolis.nl

In de zomerluwte komt amweb met een serie interviews met mensen uit de verzekeringssector. Luchtig, maar toch prikkelend. We leggen ze tien vragen voor, waarvan ze er zeven moeten beantwoorden. De 29e in de reeks is Ab Flipse, voorzitter van de vereniging Woekerpolis.nl.

1.Wat hoop je dat er in de tweede helft van 2016 nog gebeurt?
“Ik hoop dat ik met de Vereniging Woekerpolis.nl, het liefst in combinatie en in overleg met een beperkt aantal andere claimspecialisten, een doorbraak in het woekerpolisdossier kan forceren. Zeker omdat er een aantal uitspraken aan zit te komen van individuele zaken.

Daarnaast heeft de Vereniging nu serieuze collectieve procedures lopen tegen de 4 grootste producenten van woekerpolissen: NN, Aegon, Reaal en ASR. In de collectieve procedure tegen NN verwacht de Vereniging nog dit jaar een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Deze collectieve rechtszaak is voor iedereen van cruciaal belang. Daarnaast weet ik voor 31 december 2016 of we met één van de verzekeraars een regeling hebben kunnen treffen voor alle aangesloten gedupeerden.

Verder hoop ik in het najaar van start te gaan met een compleet vernieuwde woekertoer. Net als de laatste woekertoer in juni, wil ik dat wederom doen in samenwerking met het intermediair. Daarbij zal de nadruk gelegd worden op aflosvrije-, spaar- en leven en beleggingshypotheken.

Daarnaast blijf ik vanuit mijn eigen bedrijf gewoon ‘lekker’ bezig met het begeleiden van mijn relaties op financieel en fiscaal gebied. Ik stimuleer hen veel zaken zelf op te pakken en geef hen daarvoor tips en handvatten. Indien nodig kunnen ze daarbij een beroep op mij doen.”

2. Wat ga je in de zomervakantie doen?
“Wij gaan naar Zwitserland en naar België. Naar België omdat ik als autosportliefhebber de Formule 1-wedstijd wil zien op Spa-Francorchamps en naar Zwitserland omdat ik erg geniet van de natuur daar en de stilte in de bergen. Maar ook omdat ik mij prettig voel in dat land. De Zwitsers hebben hun samenleving heel goed op orde, er is respect en fatsoen. Armoede en criminaliteit komen weinig voor. Ondanks de veeltaligheid zijn Zwitsers autonoom en trots op hun land, ze staan er financieel goed voor. Dat komt voor een deel doordat Zwitsers zelf meeregeren via hun referenda-wetgeving. Het is het meest democratische land in Europa.”

3. Als je één ding in de markt zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?
“Dat ene ding gaat over toezicht. In het verleden hadden we nauwelijks toezicht, nu is er een overkill aan toezicht en regelgeving en nog gaat het niet goed. Het toezicht is complex en inefficiënt en dus veel te duur. Toezichthouders controleren zaken die je anno 2016 niet (meer) hoeft te controleren en wat men wel moet controleren doen ze niet of niet goed. Ik zie dat de branche de regels precies volgt, maar de beginselen erachter overtreedt.

Dat zie ik in mijn dagelijkse praktijk als ik adviezen van collegae controleer via een second opinion. Maar ook bij banken en verzekeraars is nog veel aan de hand. Ondanks het feit dat zij complete afdelingen hebben die zich bezig houden met financiële structuren en compliance en het technisch allemaal klopt, blijft hun doel om niet te laten zien hoe zij er echt voor staan en waar ze mee bezig zijn.”

4.Welk boek zou iedereen moeten lezen?
“Lastige vraag, omdat je in veel gevallen voor je rust beter onwetend kunt zijn en blijven. Als je dan toch het diepe in wilt, lees dan eens deze 3 boeken. Het boek De Pijnbank van Nils de Heer (gaat over de diepgewortelde problemen van de Rabobank). Maar ook het boek Exodus van econoom Paul Collier (gaat over schokkende aspecten van migratie) en tot slot het boek over de Euro van econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz (over de tragische mislukking van het euro project). Als je de tijd en moed hebt deze 3 boeken te lezen, beloof ik je een totale transformatie in denken en doen.”

5. Als je nichtje van 21 jaar bij je komt voor advies, want ze wil een financieel advieskantoor beginnen, dan zeg je..
“…dat ze nog even moet wachten. Doe eerst wat meer (levens)ervaring op en verdiep je vooral in de wereld van het geld. Daarbij moet je niet de geëigende economische handboeken lezen, maar op zoek naar de echte feiten. Als je dat alles hebt verwerkt en nog steeds enthousiast bent, moet je zeker je eigen kantoor starten. Concentreer je volledig op financiële en fiscale advisering en verlaat de gebaande wegen, dus ook vér wegblijven van ‘bemiddeling’.”

6. Als ik het voor het zeggen had dan zou ik het woekerpolisdossier meteen oplossen door…
“Een commissie aan te wijzen, bestaande uit een aantal sleutelfiguren uit claimorganisaties, verzekeraars, ministerie van financiën en DNB. Deze commissie moet voor 1 december met een oplossing komen die betaalbaar en haalbaar is en door alle partijen wordt gedragen. Dan kan dit dossier worden afgesloten en krijgt de branche weer lucht en licht om zich met innovatieve en positieve zaken bezig te houden die ook nog eens voldoende geld opleveren. De consument krijgt dan weer de positie die hij/zij verdient, maar dient vanaf nu ook zelf verantwoording te nemen.”

7. Mijn boodschap aan het intermediair is…
“Neem meer afstand van bemiddeling. Laat klanten meer zelf doen en begeleid hen daarbij. Het is leerzaam voor de klant en je neemt jezelf veel rompslomp uit handen. Speel in op de toenemende behoefte aan authentieke en deskundige financiële ‘coaches’.

Daarnaast adviseer ik de collegae om klanten met een (ex)woekerpolis aan te melden bij een claimorganisatie die voldoet aan de claimcode. Op die manier voldoe je aan de zorgplicht klanten te wijzen op de te hoge kosten en andere onrechtmatigheden van deze producten en kun je aantonen hen te hebben geholpen bij het indienen van een claim bij hun verzekeraar(s).

Het zou ook goed zijn als het intermediair zich meer verdiept in de politiek. Daar worden plannen bedacht en gemaakt die grote invloed hebben op het leven van ons en van de klant. Daar moet je in je advisering rekening mee houden.

Tot slot: intermediair verdiep je in macro-economische ontwikkelingen en trends. Als deze kennis er wel was geweest dan had niemand een spaarhypotheek geadviseerd of een renteswap verkocht of in 2014 en 2015 het advies gegeven de hypotheekrente vast te zetten. Als het intermediair alle ontwikkelingen volgt en de gevolgen daarvan beter overziet kunnen voor de toekomst nieuwe problemen worden voorkomen.”

Alle voorgaande afleveringen van de Zomerserie 2016 staan hier.

Reageer op dit artikel